Header image

Aalten Dinxperlo op landelijk verkiezingsprogramma

Aalten - Dinxperlo eind november zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van het CDA Gelderland amendementen voor het landelijke verkiezingsprogramma van het CDA besproken. De afdeling Aalten – Dinxperlo heeft met gepaste trots kunnen constateren dat twee amendementen vanuit de plaatselijke afdeling positief zijn geadviseerd vanuit de provincie en tijdens het landelijke proces zullen worden voorgelegd aan de leden. De amendementen t.a.v. het behoud van cultureel erfgoed én omtrent het tegengaan van ‘scheefwonen’ door gemeente en woningcorporatie zullen worden ingediend tijdens het landelijk congres van 14 januari. Uiteraard zal onze plaatselijke afdeling tijdens dit congres vertegenwoordigd zijn. Een mooie prestatie die nog maar weer eens benadrukt hoe de plaatselijke afdeling van het CDA de landelijke politiek volgt en haar maatschappelijke invloed optimaal benut! Houdt u de website van het CDA Aalten –Dinxperlo en haar Facebookpagina in de gaten om snel op de hoogte te zijn van de uitkomst van de Aaltense inbreng. Wilt u ook meedenken en/of uw maatschappelijke betrokkenheid vertalen naar invloed, schroom dan niet contact op te nemen met onze fractie of het bestuur. Zie voornoemde website voor de contactgegevens.

Ander nieuws