Header image

Deel Schaarsbeek schoongemaakt naar incident mestsilo

AALTEN - Een traject van de Schaarsbeek wordt deze week schoongemaakt, omdat een deel van de mest uit een mestsilo in Aalten zich heeft afgezet aan de oevers van deze beek. Dit blijkt uit de laatste metingen van Waterschap Rijn en IJssel. De mest was in de beek beland na het incident met een mestsilo twee weken geleden. Het gaat om een traject van ongeveer 200 meter ter hoogte van de brug aan de Pastoordijk in Aalten. Dit traject moet  vóór het weekend worden schoongemaakt.

 

Schoonmaken
Op dit traject heeft zich in de binnenbochten een laag mest afgezet van ongeveer 50 cm dik. Het waterschap heeft de eigenaar van de mestsilo laten weten dat het traject voor komend weekeinde moet worden schoongemaakt. Zo wordt voorkomen dat de mest over een groter traject verspreid wordt, in het geval dat het komend weekend gaat regenen (huidige weersverwachtingen).
Het waterschap controleert uiteindelijk of de beek schoon is en meet vervolgens weer de fostaat- en stikstofconcentraties om te controleren of deze dalen. Verder benedenstrooms in de Schaarsbeek zijn op de bodem geen mestafzettingen aangetroffen.

 

Nutriënten
 In mest zitten belangrijke voedingstoffen voor planten, zoals stikstof en fosfaat. Op de (water)bodem komen deze langzaam vrij. Zo kan een (dikke) laag mest nog heel lang zorgen voor de ongewenste aanvoer van voedingstoffen met, als het water opwarmt in het voorjaar, explosieve planten- en algengroei tot gevolg. Bovendien komen bij opwarming allerlei rottingsprocessen op gang die zorgen voor stank. Het is daarom belangrijk dat de mestlagen zo snel mogelijk verwijderd worden.  

 

Monitoring
Na het incident eind februari heeft het Waterschap de beek steeds goed in de gaten gehouden. Eind vorige week werden in watermonsters sterk verhoogde fosfaat- en stikstofconcentraties waargenomen. Bij veldcontroles bleek bovendien dat de oevers lokaal sterk vervuild zijn. Ook na de schoonmaakactie houdt het waterschap de beek in ieder geval tot in het groeiseizoen in de gaten. Ander nieuws