Header image

Landschapsprojecten gemeente Aalten van start

AALTEN - De gemeente Aalten heeft van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen van € 200.000,- voor versterking van het landschap. De gemeente heeft zelf een cofinanciering van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor landschapsprojecten. Zo is in totaal voor de periode 2014-2017 € 300.000,- beschikbaar. De eerste projecten gaan binnenkort van start.

De Stichting Landschapsbeheer Gelderland gaat een beplantingsproject opzetten in Lintelo. Aan Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) is een bijdrage toegekend voor de aanleg en het herstel van diverse landschapselementen. Dit zijn bijvoorbeeld hoogstamfruitboomgaarden, steilranden, houtsingels, lanen en hagen. Ook biedt de PAN een cursus hoogstamfruitbomen snoeien aan. Aan de particuliere eigenaren van de gronden, waar de projecten worden uitgevoerd, wordt een eigen bijdrage van 15% gevraagd.Ander nieuws