Header image

Leo van der Linde in gesprek met Johan Pennings

AALTEN  - Gelre FM / Film Aalten werd gastvrij ontvangen aan de Vellegendijk bij Johan Pennings, lijsttrekker van de ChristenUnie Aalten en omgeving. Johan is in het dagelijks leven agrariër en daarnaast al 12 jaar raadslid en daar tussenin nog 4 jaar commissielid voor de ChristenUnie. Als lijsttrekker wil hij zich inzetten voor een gemeente waarin het goed wonen is en waar op een Christelijke en sociale manier naar de samenleving wordt gekeken. Johan is van mening dat mensen die onder de participatiewet vallen voldoende werkplekken moeten hebben, of anders moet men hiervoor een goede dagbesteding creëren. Over de zondagsopenstelling van winkels is de ChristenUnie heel duidelijk in haar standpunt: geen winkels open op zondag. De zondagsrust is van zeer groot belang bij de politieke partij. Johan vindt dat anders sprake is van een 24-uurs economie. De wens van de ChristenUnie Aalten en omgeving is om straks met de verkiezingen van de gemeenteraad twee zetels binnen te halen. In 2010, bij de vorige raadsverkiezingen, was dit bijna gelukt. De restzetel ging toen echter naar een andere politieke partij. Tekst en interview: Leo van der Linde  Video: Anke Colenbrander

Ander nieuws