Header image

Lezing Hans de Graaf in de Aaltense Musea

AALTEN - woensdag 17 december als auteur van het onlangs uitgegeven boek

‘Windesheimers op de heide.’ Het verdwenen klooster Nazareth bij Bredevoort en zijn geestelijke en materiële omgeving.

Inloop 19.00 uur – Aanvang 19.30 uur - toegang gratis

Tevens als aanvulling op het boek en de lezing: bezichtiging die avond van de tentoonstelling:

De Schat van het verdwenen Klooster

De tentoonstelling ‘De Schat van het verdwenen Klooster’ vertelt, evenals het boek, over de geschiedenis van het klooster Nazareth of Schaer. Dit klooster werd in 1429 gesticht, dichtbij de vestingstad Bredevoort in de Achterhoek en genoemd naar de Schaersheide. Het vormde een vruchtbare oase temidden van woeste gronden en moerassen. Rond 1500 was er sprake van een bloeiperiode, maar het klooster ging ten onder tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) die de Achterhoek hevig teisterde. Aan de hand van ‘dagelijkse belevenissen’ wordt de roerige periode in de macht over Bredevoort en de relatie van het klooster met de kastelen Anholt, Bredevoort en Walfort, inzichtelijk gemaakt. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de grondige studie, gedaan door Hans de Graaf, naar het klooster en de invloed op de regio. De titel ‘De Schat van het verdwenen Klooster’ refereert aan de betekenis van het klooster voor het verrijken van het gebied met kennis, waarde, oorsprong, zingeving, rijkdom en macht. De titel verwijst ook naar een merkwaardig verhaal. De kanunniken zouden, bij de verwoesting van het klooster tijdens de Tachtigjarige Oorlog, hun kerkschatten in een loden kist hebben gedaan en in veiligheid gebracht. Er werd verteld dat die kist zou zijn begraven onder een hulstbosje, bij de schaapskooi. De plaats van de verborgen schat zou tijdens een kerstnacht, wanneer bij volle maan een regenboog de nachtelijke hemel zou kleuren, worden aangewezen. Er is zelfs een tekening (ruwe schets) uit Keulen, waarop de schaapskooi aangegeven wordt. Maar de schat is nooit teruggevonden.

De tentoonstelling bevat verschillende objecten uit de roerige tijd dat het klooster bestond. Zoals kogels, een klein kanon uit de Tachtigjarige Oorlog, oorspronkelijke geschriften, een weergave van het Marianum en de oude kloostersleutel, afkomstig uit de eigen collectie. Daarnaast worden er objecten getoond die in bruikleen zijn van particulieren en uit archieven van o.a. de Erasmus Bibliotheek te Rotterdam.

Zie voor de meest recente informatie: www.aaltensemusea.nl

Aaltense Musea: •Onderduikmuseum Markt 12 •Aaltens Industrie Museum

Markt 12-14-16 7121 CS Aalten

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur. Zondag 13.00 – 17.00 uur. Maandag gesloten.

/////////////////////////////////// Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deAnder nieuws