Header image

Lezing “Liefde in oorlogstijd”

AALTEN - Op 4 oktober aanstaande komt de schrijfster Monika Benndorf, tijdens het laatste weekend van de druk bezochte expositie 'Liefde in oorlogstijd', naar Aalten om haar aangrijpende levensgeschiedenis te vertellen. Onlangs verscheen haar tweetalig geschreven boek 'Bevrijd van de geschiedenis'.

Het begon allemaal met een liefde in oorlogstijd. Een Nederlands meisje van 20 jaar oud wordt verliefd op een Duitse soldaat. Uit deze liefde wordt in maart 1944 een kind geboren; door beide ouders volledig geaccepteerd, maar uiteindelijk toch aan het vaderlijk gezag onttrokken. Net na de oorlog was zoiets ondenkbaar. Haar belevenissen als kind van een doodgezwegen vader en - veel later – van de zoektocht naar hem, beschreef Monika Benndorf in een autobiografisch verhaal met als titel 'Bevrijd van de geschiedenis. Over een oorlog, die eindigde, maar niet ophield'. Het boek is geheel in het Nederlands en Duits geschreven en in september jl. uitgebracht door uitgever PAGINA-Verlag te Goch in Duitsland.

Monika Benndorf's verhaal is een historisch document, waarin oorlog en bevrijding vanuit een bijna ongekend perspectief worden beschreven. Hierdoor is het verhaal ook heel herkenbaar voor degenen die, op welke wijze dan ook, een liefdesverhaal uit de oorlogstijd zelf of van nabij meemaakten. In Nederland heerst nog steeds een taboe rond het thema 'kinderen van de bezetters'. In Duitsland weet men er gewoon weinig van. Monika's verhaal is boeiend en belicht vooral hoe oude, vaak op vooroordelen berustende vijandschappen, hun stempel drukken op de ontwikkeling van de menselijke ziel.

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijzondere lezing, met muzikale omlijsting, die op 4 oktober a.s. in de centrale hal van de Aaltense Musea wordt gehouden. Inloop 14.00 uur en de lezing begint om 14.30 uur – 15.30 uur De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Komt u ook? Dan zien we uw aanmelding graag voor 1 oktober tegemoet, T. 0543 471797. info@aaltensemusea.nl / www.aaltensemusea.nlAnder nieuws