Header image

Succesvolle bijeenkomst veiligheid en inbraakpreventie

AALTEN - Op 26 november vond in ’t Romienendal een eerste informatiebijeenkomst over veiligheid en inbraakpreventie plaats. Op initiatief van de heer Simmelink uit de buurtschap Barlo organiseert de gemeente Aalten in samenwerking met de politie enkele informatiebijeenkomsten over veiligheid in de eigen woning. Tijdens deze bijeenkomsten wordt inzicht gegeven in wat burgers zelf kunnen doen om de veiligheid in hun directe omgeving te vergroten. De eerste avond werd goed bezocht door onder andere inwoners van de buurtschappen Dale en Barlo. Ruim 30 personen waren aanwezig. De wijkagent de heer Hoving en ambtenaar openbare orde en veiligheid mevrouw Nijmeijer van de gemeente Aalten verzorgden samen een presentatie. Hierin kwamen preventietips tegen inbraken en babbeltrucs aan de orde. Er was ook aandacht voor naoberhulp. De heer Simmelink neemt met alle buurtschappen contact op met het doel een whats-app-ketting op te zetten. Deze groep wordt alleen gebruikt wanneer sprake is van verdachte situaties, bijvoorbeeld een auto die regelmatig wordt gesignaleerd. Wijkagent Hoving benadrukte dat hij ook graag op de hoogte wordt gebracht van dergelijke situaties. Na afloop van de presentaties was er gelegenheid om de stands van de bedrijven Van Lochem en Lankhof te bezoeken. Zij gaven tips over onder andere inbraakpreventie door veilige sloten en deurbeslag en elektronische beveiliging van bijvoorbeeld zitmaaiers of tractoren. De eerstvolgende avond staat gepland op maandag 22 december in de Ringkamp, Huiskermatedijk 4, Aalten. Op woensdag 14 januari 2015 vindt de derde en laatste bijeenkomst plaats in het Kulturhus Lintelo, Schooldijk 23, Aalten. U bent beide avonden vanaf 19.30 uur welkom. U kunt dan al een bezoekje brengen aan de stands van Van Lochem en Lankhof. De bijeenkomst start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig! Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij het team KCC, onderdeel Communicatie via tel. (0543) 49 33 53 of communicatie@aalten.nl.Ander nieuws