Header image

Werkgroep Aaltense Paden (WAP)

AALTEN - In november 2010 werd het Romienenpad geopend, een wandelroute aan weerszijden van de Romiendiek (lengte ca 4km) met de watertoren als startpunt. In de folder die daarbij hoort werd in het vooruitzicht gesteld dat binnenkort nog twee andere routes zouden worden opengesteld. In het voorjaar van 2011 hebben we ons ingezet op de realisering van wat wij hebben genoemd het Schaarsbeekpad (lengte ca 8km), een route die begint bij het toeristisch overstappunt (TOP) aan de Slingeplas. Alle afspraken met de grondeigenaren als ook met een pachter waren toen rond en we hebben de markeringspalen in de grond gezet. De tekst voor de folder was klaar en we gingen in onderhandeling met mogelijke adverteerders. Na enkele weken vernamen we dat een paal was aaangetroffen in de beek vlakbij het centrum van Bredevoort. Die hebben we herplaatst. Maar het weghalen van palen hield niet op. Aanvankelijk ging het om een stuk of vier die we toch maar weer terugzetten, verzwaard met beton, maar de verdwijningen gingen door. De dader of daders hebben niet alleen bereikt dat dit Schaarsbeekpad niet kon worden geopend maar ook dat ons de moed verging de derde voorgenomen wandelroute te realiseren. En dan te bedenken dat er een plan klaar lag van de Gemeentelijke Werkgroep Aaltense Paden, februari 2006, voor een netwerk van negen routes met heel simpele paden dan wel minimale voetsporen. We hebben weer moed verzameld om door te gaan. We geven een folder uit getiteld 'Schaarsbeekpad met/zonder markeringen ....' Het is een nooduitgave. De folder is verkrijgbaar bij de VVV's in Aalten en Bredevoort. We gaan nu verder met het werven van advertenties bij met name de horeca in de buurt van de route. Als er veiliger tijden aanbreken zullen we weer palen plaatsen en een geactualiseerde versie uitbrengen. Namens de Werkgroep Aaltense Paden (WAP) Gerbrand Karsten voorzitter WAP 0543 47 36 81Ander nieuws