Header image

2013 wederom succesvol jaar voor DRU CULTUURFABRIEK

ULFT- De DRU Cultuurfabriek heeft het jaar 2013 opnieuw succesvol afgesloten. Het aantal bezoekers aan de culturele activiteiten is licht gestegen ten opzichte van 2012 en de diversiteit in het aanbod is verder uitgebreid.

Het jaar 2013 startte met twee kindertheatervoorstellingen op één middag die beiden uitverkochten. Daarmee werd de trend voor 2013 gezet. In september ging het nieuwe theaterseizoen van start met maar liefst drie uitverkochte theatervoorstellingen op rij. De klassieke concerten trokken dit jaar aanzienlijk meer publiek dan voorgaande jaren en het aantal (buitenlandse) toeristen dat in de zomermaanden het DRU Industriepark bezocht is ook sterk toegenomen. De popzaal draaide een goed jaar en ontving in de laatste maand van het jaar meer dan 2.000 bezoekers. Aan het DRU Achterhoeks Film Festival voor scholieren (DAFF) namen dit jaar zeven middelbare scholen uit de Achterhoek deel. De winnaars van het DAFF wisten via de landelijke finale in Lelystad door te dringen tot het Internationale Jongeren Filmfestival in Griekenland.

De diversiteit in het culturele aanbod werd in 2013 verder uitgebreid, onder andere met boekpresentaties, thematheater- en filmvoorstellingen, een groot korenfestival en Popzeen, een speciale foto expositie over Huntenpop. Daarnaast werden nieuwe samenwerkingen gesloten, o.a. met Care Travel en Stichting vier het leven, waardoor minder mobiele senioren de kans krijgen om een bezoek te brengen aan het theater.

Ook buiten de muren van het Portiersgebouw zijn de activiteiten uitgebreid. In samenwerking met ijsboerderij ’t Kempke en Zozijn werd in het voorjaar van 2013 Het IJslokaal geopend. In de wintermaanden wordt dit lokaal omgetoverd tot Het Winterlokaal. De diversiteit in het zomerprogramma liep uiteen van een openluchtconcert van Psalm 150 tot een zwemtocht in de Oude IJssel en van een Spaanse avond met dans en toneel tot diverse kinderactiviteiten zoals speurtochten en woensdag-watermiddagen. Al deze activiteiten hebben er mede toe bijgedragen dat het aantal bezoekers aan het DRU Industriepark in 2013 een vlucht heeft genomen.

De partners die in de DRU Cultuurfabriek zijn gehuisvest kijken terug op een goed jaar. Muziekschool Oost-Gelderland heeft sinds haar huisvesting in het Portiersgebouw nog steeds te maken met wachtlijsten door de grote aanwas van leerlingen en maakt frequent gebruik van de professioneel uitgeruste theaterzaal voor muziekuitvoeringen en dansvoorstellingen. De Oudheidkundige vereniging gemeente Gendringen zag haar ledenaantal sinds de huisvesting in de DRU toenemen met meer dan 20%. In 2013 verzorgde ze ruim 100 rondleidingen op het DRU Industriepark aan geïnteresseerden vanuit alle hoeken van Nederland en in toenemende mate vanuit Duitsland. Het land Litouwen koos als voorzitter van de Europese gemeenschap voor Galerie bij de Boeken als startlocatie voor zijn door Europa rondreizende expositie. Deze voorstelling was het cadeau van Litouwen aan de Europese gemeenschap en werd door de ambassadeur persoonlijk geopend.Ander nieuws