Header image

Aanvragen aanjaagsubsidie in Berkelland

Het college van B&W van Berkelland heeft een subsidieregeling opgesteld om aan alle verenigingen/stichtingen op het terrein van sport, cultuur en welzijn die na 1 juli 2016 hun (gedeeltelijke, specialistische) administratie aan de markt uitbesteden, een eenmalige aanjaagsubsidie te verlenen van 500 euro. Verenigingen en stichtingen kunnen vanaf nu de aanjaagsubsidie aanvragen.

Eenmalige aanjaagsubsidie

De eenmalige aanjaagsubsidie van 500 euro geeft verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om (specialistische) onderdelen van de administratie aan de markt uit te besteden. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te investeren in digitale pakketten of voor het vinden van een stukje begeleiding bij een nieuwe opzet van de administratie. Ook kan men kiezen om taken op het gebied van de salarisadministratie, de btw-aangifte, de jaarstukken en/of de ledenadministratie uit te besteden. Het doel van deze aanjaagsubsidie is om de vrijwillige penningmeesters administratief te ontlasten.

Voorwaarden

U komt als vereniging of stichting in aanmerking voor een aanjaagsubsidie als u onderdelen van de administratie na 1 juli 2016 voor de eerste keer aan de markt uitbesteedt. De subsidie geldt uitsluitend voor verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid) en stichtingen die:

  • in belangrijke mate draaien met de inzet van vrijwilligers
  • gevestigd zijn in de gemeente Berkelland en
  • die daar (grotendeels) hun feitelijke werkzaamheden hebben op het terrein van sport, cultuur en welzijn.

Aanvragen van de aanjaagsubsidie

U kunt digitaal een aanjaagsubsidie aanvragen via de website van de gemeente Berkelland. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een na 1 juli 2016 opgemaakte opdrachtbevestiging van – of een getekende overeenkomst met een marktpartij voor administratieve dienstverlening. In de overeenkomst moeten tenminste de te leveren diensten, de tarieven en de duur van de overeenkomst vermeld zijn.

Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond van 25.000 euro bereikt is, wordt de subsidie in het eerstvolgende subsidiejaar verleend.Ander nieuws