Header image

Behandeling milieuklachten door ODA op peil

ACHTERHOEK - De Omgevingsdienst Achterhoek (kortweg: ODA) behandelt milieuklachten over bedrijven namens de Achterhoekse gemeenten. Uit een evaluatie over de eerste 5 maanden van 2014 blijkt dat 85% van de ingediende klachten binnen de daarvoor gestelde termijnen is afgehandeld.

Milieuklachten over bedrijven in de Achterhoek kunnen per 1 januari 2014 uitsluitend nog via het milieuklachten- en informatiecentrum (MKIC) van de ODA worden ingediend. De functie van het MKIC voor de ODA wordt vervuld door het al bestaande provincieloket van de Provincie Gelderland. De behandeling en afhandeling van de klachten over de eerste 5 maanden van 2014 is door de ODA geëvalueerd. Hieruit blijkt dat 85% van de ruim 400 ingediende klachten binnen de daarvoor gestelde termijnen is behandeld.

Samen met de Achterhoekse gemeenten zijn er termijnen afgesproken voor de behandeling van klachten. Binnen 3 werkdagen wordt er contact gelegd met de melder en de klacht moet binnen 2 weken volledig zijn afgehandeld. In veel gevallen zijn de oorzaken van klachten al veel sneller opgelost, maar in sommige gevallen vergt dit meer onderzoek, controle en/of metingen. De termijn van 2 weken wordt in die gevallen meestal ook goed gehaald.

“85% is een mooi resultaat, maar het kan zeker nog beter!”, vindt Henk van Rhijn, hoofd van de afdeling toezicht en handhaving bij de ODA. “Aan de hand van deze evaluatie hebben wij intern een aantal punten gewijzigd. Ook bespreken wij met de gemeenten enkele specifieke knelpunten. We hebben de verwachting dat we hierdoor nog sneller kunnen handelen.”

Bij de meeste klachten die niet binnen de gestelde termijnen zijn afgehandeld was er sprake van oorzaken die meer tijd voor onderzoek nodig hebben. Ook is de behandeling van een klacht in sommige gevallen opgenomen in een reguliere milieucontrole in de nabije toekomst. Daarnaast zijn er enkele structurele klachten over bedrijven die meer tijd vergen.

Het evaluatierapport is te lezen op de website van de ODA. (klik hier voor de rechtstreekse link)

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert de wettelijke milieutaken uit voor tien gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen) en de provincie Gelderland in de regio Achterhoek.

Meer informatie over de Omgevingsdienst Achterhoek is te vinden op www.odachterhoek.nl of via de sociale media van de ODA (twitter en facebook).Ander nieuws