Header image

Beltrum toekomstbestendig

BELTRUM - De eerste stap is gezet. De inwoners van Beltrum willen samen met de gemeente Berkelland - hun dorp en buitengebied – op het gebied van wonen toekomstbestendig maken.

Wethouder Patricia Hoytink, verantwoordelijk voor onder andere wonen en demografie, is zeer te spreken over het initiatief vanuit Beltrum. “Deze pilot is een unieke kans voor Beltrum om gezamenlijk keuzes te maken over de toekomst van het wonen in Beltrum. Wij zien deze pilot ook als voorbeeldproject voor Berkelland en de Achterhoek. Ik heb er alle vertrouwen in dat de inwoners zelf tot mooie projecten voor hun kern komen.”

Avond vol energie!

De startbijeenkomst afgelopen maandag was een groot succes. Meer dan 60 mensen, jong en oud, kwamen praten over de toekomst van het wonen in Beltrum. De bijeenkomst is de aftrap van een jaar lang samen kijken naar de concrete woonbehoefte voor jong en oud in het dorp.

Bas Hommelink gaf onder meer een presentatie waarin de belangrijkste boodschap was vooral kwalitatief en toekomstgericht te kijken naar het wonen in Beltrum. Hij was één van de inwoners uit Beltrum die een tijdje geleden het initiatief heeft genomen. Ze klopten bij de gemeente aan, omdat ze naar mogelijkheden zochten zodat jongeren in Beltrum kunnen blijven wonen. De Raad van overleg had dezelfde vraag voor ouderen. De gemeente heeft de vragen gecombineerd met als resultaat deze pilot.

Doorstroming op de woningmarkt

Tijdens de startbijeenkomst was er ook ruimte om gezamenlijk na te denken over de kansen en problemen van wonen in Beltrum. Belangrijke uitkomst was vooral een doorstroming op de woningmarkt te creëren in Beltrum, bijvoorbeeld door tijdelijke woonbestemmingen of seniorenwoningen, zodat elke doelgroep een plek kan vinden zowel in de kern als het buitengebied van Beltrum.

 

Volgende stap: Enquête in Beltrum

De aanwezigen hebben ook meegedacht over mogelijke enquête vragen over de toekomst van wonen in Beltrum. Deze enquête zal in januari 2017 onder de inwoners van de kern en buitengebied van Beltrum verspreid worden om te kijken wat de wensen en behoeften zijn. Tegelijkertijd wordt alle informatie over wonen in Beltrum in kaarten verwerkt. In februari zullen de resultaten van de enquête en informatieverzameling op een bewonersavond worden gedeeld.

Samenwerkingsverband

Om aan de vraag van Beltrum gehoor te geven, is er een samenwerkingsverband opgezet. Daarin zitten: Raad van Overleg, Prowonen, Bouwend Nederland en de gemeente Berkelland. Dit traject wordt begeleid door KAW architecten en adviseurs uit Groningen. De bedoeling is dat de Beltrummers het komende jaar actief aan de slag gaan met een visie op het wonen en concrete projecten gaan opzetten.Ander nieuws