Header image

Burgemeester en wethouders naar Noordijk

Op woensdag 14 december om 19.30 uur gaat het bestuur van Noordijks Belang in het ’t Haarhoes met het college in gesprek.
Vanaf 20.30 uur volgt het gesprek met de inwoners van Noordijk onder leiding van voorzitter Henk Radstaak. Iedereen is vanaf 20.30 uur van harte welkom in ’t Haarhoes in Noordijk.

Op deze informele gespreksavond kan iedereen vragen stellen aan het college. In ieder geval komen de volgende vragen en onderwerpen aan bod:

  • Vergrijzing. Hoe houden wij Noordijk leefbaar. Jonge gezinnen in de gemeenschap.
  • Wegenonderhoud. Is er een planning aan te geven.
  • AED. Kan onderhoud centraal van uit de gemeente geregeld worden.
  • Buurtpreventie. Kunnen er borden geplaatst worden aan de toegangswegen.
  • Mobiele bereikbaarheid. Gezamenlijk een modus vinden om aanbieders in beweging te krijgen om een betere bereikbaarheid te creëren.
  • Vrijkomende agrarische bebouwing. Wat wordt er mogelijk gemaakt met die vrijkomende agrarische bebouwing.
  • Maaibeleid. Inzicht in het maaibeleid en planning

Op bezoek bij alle kleine kernen

Het bezoek aan Noordijk is de laatste in de reeks van bezoeken van het college aan alle kleine kernen. Het afgelopen jaar waren er al bezoeken aan Rekken, Beltrum, Rietmolen, Gelselaar, Haarlo en Geesteren.Ander nieuws