Header image

Carbidschieten in de Achterhoek

ACHTERHOEK - Het carbidschieten is een mooie traditie in de Achterhoek, maar bij ondeskundig gebruik niet zonder gevaar. Veiligheid en respect voor de omgeving staan voorop.

 

Carbidschieten is toegestaan buiten de bebouwde kom, maar alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Uiteraard dien je je daarbij wel aan een aantal regels te houden.  Hou het veilig en gezellig en zorg er voor dat je geen gevaar, schade of hinder veroorzaakt voor mens, dier en omgeving.

 

Carbid is een kalkachtig goedje dat in contact met water het explosieve gas acetyleen produceert. Het produceert een luidere knal dan vuurwerk. Meestal worden voor het carbidschieten melkbussen gebruikt.

 

De regels die gelden voor het carbid schieten zijn onder andere:

  • Carbidschieten moet buiten de bebouwde kom op tenminste 100 meter van gebouwen.
  • Het is alleen toegestaan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur
  • Het vrije schootsveld bedraagt tenminste 75 meter, binnen dit schootsveld mag geen publiek zijn of openbare wegen of paden.
  • Er mag uitsluitend door volwassenen geschoten worden en deze nemen alle maatregelen om gevaar voor mens en dier te voorkomen.
  • Gebruik alleen carbid en water en voeg geen zuurstof toe.

 

Controle
Rond de jaarwisseling gaan gemeente en politie samen op pad om te controleren of er veilig gebruik wordt gemaakt van vuurwerk. Ook bezoeken zij locaties waar met carbid wordt geschoten. Doel hiervan is om gevaarlijke situaties te herkennen en te voorkomen.Wat het carbidschieten betreft, wordt  er vooral gelet op gevaarlijke situaties, zoals onvoldoende afstand tot gebouwen en wegen. Daar waar onveilige situaties zijn, wordt ingegrepen.Ander nieuws