Header image

Convenant Achterhoek 2020: regio samen vitaal houden

ACHTERHOEK - Op 30 november ondertekenen velen het Convenant Achterhoek 2020. Zij bekrachtigen daarmee de kerngedachte achter de Agenda 2020: samen doen, anders denken door elkaar op te zoeken en nieuwe verbindingen te leggen. De leden van de stuurgroep Achterhoek 2020 (mevrouw Shkolnik en de heren Pillen en Kaiser) vertegenwoordigen bij de ondertekening de maatschappelijke organisaties, de ondernemers en de overheid. Vele anderen met een vertegenwoordigende rol (bijvoorbeeld vanuit koepelorganisaties) plaatsen eveneens hun handtekening. Individuele bedrijven, instellingen en organisaties die 30 november niet aanwezig zijn worden direct daarna via de website uitgenodigd het Convenant Achterhoek 2020 te bekrachtigen.

De raden van de acht gemeenten in de Achterhoek hebben dit najaar allen hun fiat gegeven aan het Convenant Achterhoek 2020. Zij zien de samenwerking met ondernemers en maatschappelijke organisaties als een noodzakelijke stap om een krachtig antwoord te geven op de ontwikkelingen waarmee de Achterhoek onontkoombaar te maken krijgt. Met ontgroening, vergrijzing en een afnemende (beroeps)bevolking in het verschiet, stijgende energieprijzen en een niet florerende economie, is die samenwerking hard nodig.Ander nieuws