Header image

Enquête Pilot Beltrum

BELTRUM - Enquête Pilot Beltrum geeft inzicht in woonwensen inwoners van Beltrum. Uitkomsten worden gepresenteerd op 7 maart om 19.30 uur in de kerk.Alle bewoners van Beltrum hebben vorige week een enquête in de brievenbus gekregen in het kader van de pilot ‘Toekomst wonen in Beltrum’  die dit jaar loopt.

De enquête is bedoeld om een beeld te krijgen van de woonwensen van jonge en oudere inwoners. Tegelijkertijd wordt alle informatie over wonen in Beltrum in kaarten verwerkt. De belangrijkste uitkomsten van de enquête worden tijdens de bewonersavond ‘Toekomst wonen in Beltrum’ op dinsdag 7 maart om 19.30 uur in de kerk gepresenteerd.

 

Met het invullen van de enquête krijgen we in beeld wat de woonwensen in de kern en buitengebied van Beltrum zijn. Daaruit kunnen projecten komen die samen met de inwoners worden opgezet. Doel is om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst iedereen in Beltrum kan blijven wonen in een woning die bij hen past.

 

Mensen wonen in Beltrum gelukkig en over het algemeen heel lang. Ze worden oud in Beltrum. Ook een deel van de jongeren en ouderen uit Beltrum willen graag daar blijven wonen. Voor deze jonge en oudere generaties waren er de afgelopen jaren niet altijd passende woonmogelijkheden in Beltrum.  

 

De startbijeenkomst eind november vorig jaar was een groot succes. Meer dan 60 mensen, jong en oud, kwamen praten over de toekomst van het wonen in Beltrum. De bijeenkomst is de aftrap van een jaar lang samen kijken naar de concrete woonbehoefte voor jong en oud in het dorp. Tegelijkertijd wordt alle informatie over wonen in Beltrum in kaarten verwerkt. In februari zullen de resultaten van de enquête en informatieverzameling op een bewonersavond worden gedeeld.

 

Tijdens de startbijeenkomst was er ook ruimte om gezamenlijk na te denken over de kansen en problemen van wonen in Beltrum. Belangrijke uitkomst was vooral een doorstroming op de woningmarkt te creëren in Beltrum, bijvoorbeeld door tijdelijke woonbestemmingen of seniorenwoningen, zodat elke doelgroep een plek kan vinden zowel in de kern als het buitengebied van Beltrum.

 

Om aan de vraag van Beltrum gehoor te geven, is er een samenwerkingsverband opgezet. Daarin zitten: Raad van Overleg, Prowonen, Bouwend Nederland en de gemeente Berkelland. Dit traject wordt begeleid door KAW architecten en adviseurs uit Groningen.Ander nieuws