Header image

Extra maatregelen voor akker- en weidevogels

GELDERLAND - Gedeputeerde Staten (GS) willen akker- en weidevogels meer beschermen en behouden. Zij maken daarvoor in aanvulling op het bestaande Agrarisch Natuurbeheer met ingang van 2017 een aantal extra maatregelen mogelijk. Zoals de aanleg van rust-, schuil- en voedselplekken voor bijvoorbeeld  de patrijs en kievit en ook de grutto.
Ook gaan GS inrichtingsmaatregelen financieren zoals bijvoorbeeld het natter maken van grasland met plassen en drasrijke delen waar weidevogels veiligheid én voedsel vinden.
Tenslotte maken GS bij de volgende herziening van het Natuurbeheerplan in 2017 speciale beheermaatregelen mogelijk gericht op de kievit.
 
Jan Jacob van Dijk: "We willen er voor zorgen dat met name akkervogels, die van oudsher hier voorkomen, in specifieke gebieden tijdens de broedperiode  meer ruimte krijgen om te rusten, te schuilen en te eten. In aanvulling op het bestaande budget stellen we de komende jaren een extra bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar, zodat agrariers al in 2017 hiermee aan de slag kunnen".
 
De voorstellen komen uit het Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland, dat  is opgesteld door GNMF, SLG en LTO in samenwerking met de drie Agrarische Collectieven. Dit plan is eind oktober aangeboden aan GS en komt voort uit een motie uit november 2015. Daarin vragen Provinciale Staten aan GS om met partijen die een rol spelen bij het akker- en weidevogelbeheer in gesprek te gaan om tot extra maatregelen te  komen  ter bescherming/instandhouden akker- en weidevogels in Gelderland.Ander nieuws