Header image

Komgrenzen Neede verplaatst

NEEDE - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland heeft besloten om de komgrenzen in Neede te verplaatsen.
De grens van de bebouwde kom op de Haaksbergseweg (N315) wordt over een lengte van ongeveer 230 meter in oostelijke richting verplaatst en op de Rondweg (N315) over een lengte van ongeveer 170 meter in noordwestelijke richting. De verplaatsing is wenselijk om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Het collegebesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 21 december 2016 zes weken ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Voor het inzien van stukken is de Publiekswinkel open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

 

U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het bekendmaken van dit besluit. Uw bezwaar stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo.

In uw bezwaar moet altijd het volgende staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u uw bezwaar verstuurt;
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden waarom u bezwaar maakt.

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaar zet. Het besluit blijft geldig tot er op uw bezwaar is beslist.

 

Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al bezwaar heeft gemaakt. U laat de rechter weten dat het uitvoeren van dit besluit ernstige gevolgen voor u heeft. De rechter beslist of met de uitvoering van het besluit moet worden gewacht. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland,  Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let erop dat u een kopie van uw bezwaar meestuurt. Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.
U krijgt hierover een brief van de rechtbank.Ander nieuws