Header image

KunstKring Ruurlo start vervolgcursussen in januari

RUURLO - Een drietal cursussen welke aan het begin van het seizoen van start gingen worden vervolgd in januari. Deze cursussen bleken dusdanig succesvol dat veel cursisten te kennen gaven zich verder te willen bekwamen. Het gaat om de cursussen ‘Wolvilten’, ‘Boetseren’ en ‘Portretschilderen’. De cursussen staan op het programma van de KunstKring Ruurlo en worden gegeven in het atelier van de kunstkring in het Kulturhus, Nieuwe Weg 5 in Ruurlo.

 

Regelmatig komt het voor dat cursisten aan het eind van een cursus te kennen geven graag verder te willen om zich meer te bekwamen in de techniek van het schilderen, tekenen en andere uitingen op het kunstzinnige vlak. Andere motieven om verder te gaan zijn de ontspannen sfeer welke heerst tijdens de cursus en de waardering voor de docent.

De cursus ‘Wolvilten’ wordt uitgebreid met 3 lessen, de cursussen ‘Portretschilderen’ en ‘Boetseren’ krijgen een vervolg met resp. 9 en 10 lessen. De lessen zijn alle dusdanig van opzet dat ook nieuwe cursisten kunnen aansluiten en zo mee kunnen profiteren van de inmiddels opgedane kennis en ervaring van de ‘oude rotten’.

Een groot succes is het ‘Open atelier boetseren en schilderen’. Elke deelnemer beoefent zijn of haar hobby in een omgeving die inspireert en uitdaagt. Boetseren of schilderen in een ontspannen sfeer. Zonder de aanwezigheid van een docent, maar wel de stimulerende ondersteuning in woord en, waar nodig, daad van de andere deelnemers.

Voor informatie over alle cursussen: www.kunstkringruurlo.nl.

Voor aanmelden: cursusadministratie@kunstkringruurlo.nl of 06-51 60 94 97 Lieneke Tanis.Ander nieuws