Header image

Nederlandse en Duitse bestuurders evalueren

ENSCHEDE/GRONAU - Op vrijdag 20 januari 2017 komen in Gronau de bestuurders van Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen en de Duitse (Land-)Kreise Grafschaft Bentheim, Borken en de Bezirksregierung Münster bij elkaar om de gezamenlijke hoogwateroefening te evalueren die in oktober 2016 heeft plaatsgevonden. Voorafgaand de nieuwjaarsreceptie van de EUREGIO zullen de bestuurders tijdens een gesprek met de oefenleiders over de belangrijkste uitkomsten en leerpunten geïnformeerd worden en de mogelijke verdere samenwerking bespreken.

 

De resultaten en conclusies van de oefening zijn door de vakinhoudelijk deskundigen getrokken. Gebleken is dat de grensoverschrijdende communicatie doorgaans goed heeft gefunctioneerd. Wel zijn er enkele kleinere problemen, bijv. als het gaat om de grensoverschrijdende compatibiliteit, naar voren gekomen. Het taalverschil vormt meestal geen belemmering, maar wel blijken de verantwoordelijkheden en interne (nationale) procedures sterk van elkaar te verschillen, wat bij de betreffende crisisstaven om bijzondere kennis vraagt.

Op 13 oktober 2016 stond de grensregio onder water. Dat was tenminste het scenario van de hoogwateroefening die Nederlandse en Duitse professionals samen hadden voorbereid. Doel van de oefening was verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking in het geval van een ramp. In een noodsituatie moeten burgers zo goed mogelijk worden beschermd tegen de gevolgen van extreme neerslag, wateroverlast en overstromingen.

Aan de oefening namen de verantwoordelijke organisaties uit beide landen deel. Bijzondere aandacht was er daarbij voor de interne en externe communicatie. Het is noodzakelijk dat de uitwisseling van informatie tussen de Nederlandse en Duitse overheidsinstanties in een dergelijke noodsituatie goed functioneert. De deelnemende organisaties wilden tijdens de oefening ook testen of hun eigen structuren en werkwijzen effectief zijn.

De deelnemers hebben al in de voorbereidingsfase elkaar en de werkwijzen in het buurland goed leren kennen, ook een voordeel van dit in het kader van het INTERREG V A-programma gesubsidieerde project. Zodra de persoonlijke contacten eenmaal zijn ontstaan, zullen de verantwoordelijke personen elkaar in het geval van hoogwater snel en zonder problemen kunnen vinden. Zo worden eventuele misverstanden en communicatieproblemen voorkomen.

De hoogwateroefening werd aan Duitse zijde georganiseerd door de Bezirksregierung Münster, de (Land-)Kreise Grafschaft Bentheim en Borken en aan Nederlandse zijde door de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel, dit in nauwe samenwerking met het NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) en de veiligheidsregio’s Twente en Noord- en Oost Gelderland. Het GPRW (Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer), waarvan het coördinatiebureau is gehuisvest bij de EUREGIO in Gronau, ondersteunde de oefening. Daarnaast is de oefening in het kader van het INTERREG V A-programma gesubsidieerd met middelen van de Europese Unie en de nationale partners.Ander nieuws