Header image

Ondertekening prestatieafspraken Gemeente Berkelland

BORCULO - Maandag 12 december hebben Patricia Hoytink-Roubos, wethouder van de gemeente Berkelland, Nardy Cupers van Huurdersvereniging De Naobers, Henny Timmermans van Huurdersvereniging Borculo en Henk Meulenkamp, directeur ProWonen hun handtekening gezet onder de Prestatieafspraken 2017 voor Berkelland.

 

Met deze vier handtekeningen bekrachtigen de partijen dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de sociale huursector in Berkelland. Het is een bijzonder moment, omdat voor het eerst de huurdersverenigingen als volwaardige partners deelnemen en de afspraken ondertekenen. Henk Meulenkamp: “Geweldig dat deze bestuursleden, die als vrijwilliger actief zijn bij de huurdersverenigingen, zich zo hebben ingespannen voor al die huurders.” Patricia Hoytink-Roubos vult aan: “Met elkaar willen we ook in de toekomst betaalbare, duurzame én voldoende huurwoningen aan kunnen bieden. Zo bouwen we samen verder aan prettig wonen in de gemeente Berkelland!”

 

Betaalbaar wonen
Zorgen voor voldoende beschikbare én betaalbare woningen is een van de belangrijke afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Sinds 2016 is er wetgeving voor het toewijzen van woningen aan mensen die vanwege inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Zij komen alleen in aanmerking voor een woning met een huurprijs tot € 586,- (één en tweepersoons-huishouden) of, voor drie- en meerpersoonshuishoudens, voor een woning met een huurprijs tot € 628,-. Dat heeft gevolg voor de slaagkansen. ProWonen verlaagt daar waar nodig de huurprijs om zo het aanbod voor de laagste inkomens te verruimen.

 

Duurzaam wonen
Verduurzaming is een ander belangrijk onderwerp in de Prestatieafspraken. In Berkelland heeft al 84% van de huurwoningen van ProWonen een groen energielabel. ProWonen wil dit de komende jaren verhogen naar minimaal 90%. Huurdersverenigingen en gemeente vragen aan ProWonen om na te denken over een vervolgstap, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van zonne-energie.

 

Leefbaarheid
De huurdersverenigingen vragen ook aandacht voor leefbaarheid. Kwetsbare mensen in de samenleving zijn steeds vaker aangewezen op hulp van vrijwilligers. Denk aan opvang van vergunninghouders, mensen met schulden en ouderen. In 2017 onderzoekt de gemeente hoe vrijwilligers beter ondersteund kunnen worden door professionals.

 

Vergunninghouders
De gemeente Berkelland en ProWonen zorgen gezamenlijk voor het behalen van de taakstelling huisvesting vergunninghouders van de gemeente. Een goede woonstart en ondersteuning bij de inburgering is daarbij van essentieel belang. Voor de eerste helft van 2017 gaat het om huisvesten van 34 personen.

 

Nieuw woningaanbod
De aandacht ligt vooral bij bestaande woningen. Daarnaast bouwt ProWonen 31 nieuwe eengezinswoningen in De Koppel in Borculo en de 15 eengezinswoningen in De Berg in Neede. Ook start de planvorming voor de locatie Haaksbergseweg in Neede en voor de locatie van de duplexwoningen aan de Karel Doormanstraat/Thorbeckestraat in Eibergen.Ander nieuws