Header image

Oordeelvormende avond brede impuls Berkelland

BERKELLAND - Op donderdag 12 januari 2017 wordt een oordeelvormende avond gehouden voor het bepalen van de inzet van de middelen voor de combinatiefunctie Brede Impuls Berkelland vanaf 1 juli 2017. U bent van harte uitgenodigd.

Waarop, hoe en waar kunnen we de buurtsportcoach, de cultuurcoach en de welzijnscoach voor de nieuwe contractperiode inzetten?

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het restaurant van het gemeentehuis en eindigt om uiterlijk 21.30 uur. De avond staat onder leiding staan van de procesbegeleider Henkjan Kok.

Agenda

 1. Opening
 2. Inleiding en toelichting opzet avond 
 3. Kaderstelling aan de hand van vier thema’s / vraagstellingen:
  1. Wat is de oorspronkelijke bedoeling van de Brede Impuls?
  2. Op welke domeinen willen wij de combinatiefunctie inzetten?
  3. Welke prioritering hanteren wij daarbij?
  4. Aan welke criteria en voorwaarden moeten projectplannen voldoen?
 4. Afronding en sluiting: conclusies van de avond en vervolg

 Ander nieuws