Header image

Opening eerste Klompenpad in gemeente Berkelland

GELSELAAR - Op zaterdag 18 maart vindt de feestelijke opening plaats van het eerste Klompenpad in de gemeente Berkelland: het Boereneschpad. Het is een rondwandeling van twaalf kilometer door het mooie buitengebied van Noordijk, Geesteren en Gelselaar. Wandelen door oud boerenland, over de weidse es, langs houtwallen en beken en door nieuwe natuur. 

 

De opening vindt plaats om 10.30 uur in Pannenkoekenboerderij Erve Brooks, Broekhuisdijk 5 in Gelselaar. Burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland, de dorpsbelangenorganisaties van Gelselaar, Geesteren en Noordijk en directeur-bestuurder Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland verrichten de opening. Na de onthulling van het startpaneel geeft Circus Klomp een komische act voor jong en oud. Daarna is er gelegenheid tot wandelen van (een deel van) het Klompenpad. Dus klompen aan, rugzak op en gaan!

 

Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en in samenwerking met de dorpsorganisaties van Noordijk, Geesteren en Gelselaar, vrijwilligers, particuliere eigenaren, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen, Vitens, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Berkelland is deze route tot stand gekomen. Het Boereneschpad maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden. Dit 98-ste Klompenpad is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, de gemeente Berkelland en de Nationale Postcode Loterij.
 

Samen met de streek
Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en akkers waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

 

Bewegwijzering
De brochure met de route en wetenswaardigheden is onder andere te koop bij het startpunt Pannenkoekenboerderij Erve Brooks, opstappunt Café Restaurant Zalencentrum Baan en VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met blauwe klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 18 maart ook beschikbaar via de Klompenpaden app. 
 

Kijk ook op www.klompenpaden.nl of de Facebookpagina van de Klompenpaden.

De foto van de wandelaar is gemaakt door SLG.




Ander nieuws