Header image

Primeur met virtueel tracé N18

ACHTERHOEK-Rijkswaterstaat zet voor de eerste keer een virtual reality model in bij de tervisielegging van een ontwerptracébesluit (OTB). Het OTB N18 Varsseveld-Enschede heeft de primeur. Het OTB ligt, samen met de aanvulling op de Trajectnota/MER uit 2009, ter visie van vrijdag 18 november tot en met donderdag 29 december 2011. Het OTB bevat de uitwerking van de plannen voor de N18 tussen Varsseveld en Enschede.

Op www.rijkswaterstaat.nl/n18 staat een virtueel model, dat de nieuwe weg bij Varsseveld (tussen aansluiting A18/N18 en de N318) en de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede toont. Vanuit een virtuele wereld is te zien waar de N18 straks precies komt te lopen en waar bijvoorbeeld viaducten of fietspaden en -tunnels komen. Belangstellenden kunnen op het online platform 24 uur per dag vragen stellen, bijvoorbeeld over het wegontwerp, de hoogte van een viaduct of de exacte lokatie. Rijkswaterstaat beantwoordt de vragen zo snel mogelijk. Op het N18 Platform kunnen belangstellenden reageren op vragen of berichten van andere deelnemers.

Minister Schultz van Haegen is blij met de nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat. “Iedereen kan nu heel goed zien hoe de weg er in werkelijkheid uit komt te zien. Hiermee maken we meer mensen enthousiast om mee te denken over de plannen. Ik vind het belangrijk dat omwonenden op basis van goede informatie betrokken zijn bij de voorbereiding van nieuwe infrastructuur.”

De N18 gaat ingrijpend veranderen. Het OTB beschrijft wat er gaat gebeuren en hoe met effecten op gebied van geluid, lucht en natuur binnen de wettelijke kaders wordt omgegaan. De nieuwe N18 loopt om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen waardoor de veiligheid en leefbaarheid verbetert. Daarnaast neemt door de nieuwe weg de bereikbaarheid van de regio toe en wordt daarmee de economische ontwikkeling gestimuleerd.

Bij het opstellen van het OTB heeft Rijkswaterstaat nauw samengewerkt met de provincie Gelderland, de provincie Overijssel, Regio Twente, de Regio Achterhoek en de betrokken gemeenten en waterschappen. Ook zijn zo’n tachtig verschillende belangenorganisaties en bewonersverenigingen betrokken bij het maken van de plannen en is input uit gesprekken met individuele belanghebbenden en belangstellenden tijdens openbare inloopbijeenkomsten meegenomen.

Het OTB ligt van vrijdag 18 november 2011 tot en met 29 december 2011 ter visie onder meer, bij de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten. Voor alle locaties en adressen zie www.rijkswaterstaat.nl/n18.

Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de website van het Centrum Publieksparticipatie: www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. Hier staan ook de toelichting, kaarten, bijlagen en samenvatting en de aanvulling op de Trajectnota/MER. Het gehele digitale OTB is ook te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/n18.

Van 18 november tot en met 29 december 2011 is er gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op het OTB. Dit kan schriftelijk, mondeling of via internet.

Rijkswaterstaat organiseert gedurende de inspraakperiode zeven informatieavonden:

Dinsdag 22 november Neede Café-restaurant De Olde Mölle Woensdag 23 november Eibergen Zalencentrum De Klok Donderdag 24 november Groenlo Marveld Recreatie Dinsdag 29 november Lichtenvoorde Zalencentrum ‘t Zwaantje Woensdag 30 november Varsseveld Zalencentrum De Radstake Donderdag 1 december Haaksbergen Restaurant Zalenaccommodatie ’t Hagen Dinsdag 6 december Boekelo Hotel Resort Bad Boekelo

Tijdens deze avonden zijn medewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden en is er gelegenheid om mondeling een zienswijze in te dienen bij een notulist. Iedere informatieavond vindt plaats tussen 18.30 en 21.30 uur. Er is geen plenair programma.Ander nieuws