Header image

Reageren op windpark Bijvanck

GELDERLAND - In het open gebied tussen Angerlo en Loil wil Raedthuys Windpark Bijvanck realiseren. Dat is ruimtelijk mogelijk. Ook is de geplande opstelling aanvaardbaar. Dat blijkt uit het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen voor Windpark Bijvanck, die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld.

 

De plannen liggen van 16 december 2016 tot en met 26 januari 2017 ter inzage. 'Ik weet dat de omwonenden er niet blij mee zijn', aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. 'De provincie is verplicht dit inpassingsplan op te stellen om onze afspraken met het Rijk over windmolens op land te realiseren. Nu we het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen hebben vastgesteld, kan iedereen zijn reactie geven.'

 

Flexibele vergunningen

Zowel het ontwerp-inpassingsplan als de ontwerp-vergunningen bevatten normen waar de windturbines aan moeten voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om regels voor natuur, slagschaduw en geluid. Raedthuys kiest binnen deze normen de te bouwen windturbines.

 

Participatie

Raedthuys heeft contact gezocht met de omwonenden om met de hen de mogelijkheden van het besteden van het participatiebudget te bespreken. Een inspanningsverplichting voor participatie is een provinciale randvoorwaarde. Omdat omwonenden niet bereid zijn het gesprek met Raedthuys hierover aan te gaan, heeft Raedthuys zelf een voorstel gemaakt. Inmiddels overlegt Raedthuys ook met vertegenwoordigers van de dorpen Angerlo en Loil en de gemeente Zevenaar over het besteden van een deel van het participatiebudget.

 

Winddoelen

Initiatiefnemer Raedthuys wil ten zuiden van Angerlo windturbines bouwen. Deze locatie maakt onderdeel uit van de provinciale windvisie uit 2014Met het Rijk is afgesproken dat in Gelderland 230,5 megawatt (MW) moet worden gerealiseerd voor eind 2020. Windpark Bijvanck draagt hier voor circa 12 MW aan bij.

De gemeente Zevenaar heeft het verzoek van Raedthuys voor een herziening van het bestemmingsplan afgewezen. Op basis van artikel 9 e van de Elektriciteitswet 1998 is de provincie vervolgens verplicht een inpassingsplan op te stellen.Ander nieuws