Header image

Recordaantal kerstpakketten voor de minima in Berkelland

BERKELLAND - Ook dit jaar zamelen de gezamenlijke kerken van Berkelland geld in voor kerstpakketten voor de inwoners die het financieel niet breed hebben.

 

Cliënten van de Sociale Dienst, de Voedselbank en de stichting Schuldhulp Op Maat konden zich hiervoor aanmelden.

 

 

Recordaantal

Dit jaar zijn 438 pakketten aangevraagd, tegenover 389 in 2015 (+13%). Nog niet eerder in het bestaan van de Kerstactie (gestart in 2006) zijn er zoveel pakketten aangevraagd.

 

Hoewel volgens de nieuwsberichten de economische crisis bijna achter ons ligt, blijken toch nog veel mensen in Berkelland het financieel moeilijk te hebben. De kerken willen hen met dit kerstpakket een steuntje in de rug geven.

 

Help mee!

De pakketten worden betaald uit giften van diaconieën, collectes, speciale acties en giften van particulieren en bedrijven op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Kerstactie Kerken Berkelland.Ander nieuws