Header image

SKB zet patiëntervaringen in voor het verbeteren van de zor

WINTERSWIJK - Door te luisteren naar de ervaringen van patiënten verzamelt het SKB waardevolle informatie voor het verder verbeteren van de zorg en de organisatie. Om patiënten zo min mogelijk te belasten met lange vragenlijsten en toch de juiste informatie te verkrijgen, is dit jaar is een pilot gestart voor het verzamelen van ervaringen via een tablet op de poliklinieken.  

 

Op de poliklinieken is dit jaar een proef gestart met tablets in een zuil waar patiënten snel en makkelijk een korte vragenlijst in kunnen vullen en zo hun mening geven over de zorg die zij hebben ontvangen. Voor het invullen van de vragenlijst ontvangen patiënten een consumptiebon voor een gratis kop koffie of thee in het bezoekersrestaurant van het SKB.

 

Het invullen van de vragenlijst via een tablet is een aanvulling op de reeds bestaande manieren waarop het SKB patiëntervaringen verzamelt. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van het patiënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die periodiek wordt afgenomen op alle poliklinieken en onderzoeksafdelingen. Daarnaast worden alle opgenomen patiënten een dag na thuiskomst uit het ziekenhuis gebeld met de vraag hoe de eerste dag thuis is verlopen en hoe zij de zorg hebben ervaren. Ook de waarderingen op ZorgkaartNederland.nl zijn een belangrijke bron van informatie.

 

De verzamelde patiëntervaringen bieden een waardevol beeld van de punten waarop de zorg en de organisatie nog verder kan worden verbeterd. Het SKB streeft naar een rapportcijfer van 8 en hoger voor de zorg en service op de poliklinieken. Aanbevelingen van patiënten worden gebruikt om op dit niveau uit te komen. In verschillende vergaderingen en trainingen zijn de patiëntervaringen dan ook een terugkerend onderwerp. De stem van de medewerkers is hierbij echter minstens zo belangrijk. Zij zijn de ogen en oren op de afdeling, hebben contact met patiënten en doorlopen dagelijks de processen en procedures.

 

Cindy Holweg, Kwaliteitsfunctionaris bij het SKB: “Naar aanleiding van patiëntervaringen hebben wij onder andere meer aandacht besteed aan de verkorte toegangstijd, zodat patiënten snel(ler) terecht kunnen bij een specialist.”

 

 

Patiënten ervaren de zorg die SKB levert. SKB waardeert het enorm wanneer patiënten hun ervaringen met willen delen. Zo maken we samen de zorg iedere dag beter.

 

Bijlage: foto Cindy Holweg bij de zuil met tablet.Ander nieuws