Header image

Stuurgroep keurt drie nieuwe INTERREG V A-projecten goed in

ACHTERHOEK - De INTERREG-Stuurgroep EUREGIO heeft in Münster drie nieuwe grensoverschrijdende projecten goedgekeurd. Daardoor vloeit tot en met 2020 rond 17,9 miljoen euro naar drinkwaterbescherming, bedrijfsleven en onderwijs in de Nederlands-Duitse grensregio. De helft van de middelen wordt door de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter beschikking gesteld.

 

Met investeringen van bijna 8,5 miljoen euro krijgt de grensoverschrijdende drinkwaterbescherming in het stroomgebied van de Vecht een krachtige impuls. Onder de naam “MEDUWA Vecht(e)” hebben onderzoeksinstellingen, kleine en middelgrote technologische bedrijven en het Waterschap Zuiderzeeland de handen ineen geslagen om een groeiend milieuprobleem op te lossen: de verontreiniging van drinkwater, bodem, voedingsmiddelen en lucht door humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën. Het project biedt daarmee voordelen voor de gezondheid van mens en dier en levert een bijdrage aan de kostenreductie van drinkwaterproductie. Ook de regionale economie die zich op vleesexport richt, zal van het project profiteren. Bedrijven in deze sector hebben te maken met een in toenemende mate kritische consument. De universiteit van Osnabrück is verantwoordelijk voor de projectleiding.

 

Ondersteuning voor MKB

Het project “Smart Production” omvat investeringen van rond de 6,3 miljoen euro en moet het midden- en kleinbedrijf (MKB) ondersteunen bij de ontwikkeling en productie van kleine series van 1 tot 1.000 stuks. Er worden onder andere nieuwe productie- en meettechnieken ontwikkeld, waarmee materiaalverbruik en productiekosten kunnen worden verlaagd waarbij tegelijkertijd de kwaliteit van de producten wordt verbeterd. Binnen dit project werkt het Duitse “Netzwerk Oberfläche NRW e.V.” uit Münster samen met een consortium bestaande uit hoge scholen, onderzoeksinstellingen en technologische bedrijven uit Duitsland en Nederland.

 

Grensoverschrijdend beroepsonderwijs

Met het project “Leren zonder grenzen” vloeit de komende jaren rond 3,1 miljoen euro naar het beroepsonderwijs. Doel van het project is het verbeteren van de aansluiting tussen de Duitse en Nederlandse beroepsopleidingen. Daardoor moeten leerlingen na het afronden van hun opleiding ook in het buurland inzetbaar zijn. Het project draagt zo bij aan een geïntegreerde, euregionale arbeidsmarkt. Belangrijke doelgroepen zijn leerlingen in de metaalbranche net als beroepen in de windenergiebranche, aankomende opticiens, leerlingen in de logistiek, de detailhandel, de houtverwerking en pedagogisch medewerkers. In het project werken 24 Duitse en Nederlandse opleidingsinstellingen samen, waaronder talrijke ROC´s. Leadpartner van het project is het Graafschap College uit Doetinchem.

 

INTERREG-subsidie

De drie nieuwe projecten ontvangen in het kader van het INTERREG-programma “Deutschland-Nederland” gezamenlijk rond 8,9 miljoen euro aan EFRO-middelen. Naast de Europese Unie dragen ook de nationale INTERREG-partners en de regionale projectdragers bij aan de financiering van het project. De ministeries van economische zaken van Nederland en het Bundesland Nordrhein-Westfalen, de niedersächsische Staatskanzlei en de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Friesland stellen gezamenlijk rond 3,7 miljoen euro ter beschikking. Ongeveer 5,2 miljoen euro aan financiering komt vanuit de regio zelf.Ander nieuws