Header image

West-Achterhoek slecht voorbereid op toename dementie

ACHTERHOEK - Mensen met dementie en hun mantelzorgers in de West-Achterhoek kunnen er niet vanuit gaan dat zij van hun gemeentebestuur altijd die hulp ontvangen die zij in een bepaalde situatie nodig hebben.

En iemand kan voor hulp in de ene gemeente beter of slechter af zijn dan in een andere gemeente. De vijf gemeenten die de West-Achterhoek vormen, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Doesburg en Bronckhorst, zijn matig tot slecht voorbereid op de golf van dementieproblematiek die de komende jaren op hen afkomt. Dit volgens de onderzoekers verontrustende gegeven blijkt uit de Dementieproofmeter die onlangs is gehouden. Dit onderzoek werd gedaan door het Dementienetwerk West Achterhoek en de afdeling Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland.

Tijdens een workshop die naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek is gehouden, hebben wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren vastgesteld, dat het nodig is dat de gemeenten gaan samenwerken om goed te kunnen inspelen op de toenemende vraag naar ondersteuning waarmee zij rekening moeten houden. Het wordt ook van belang geacht dat de 5 gemeenten een gemeenschappelijk beleid voeren op het gebied van dementie.

Er zijn nu nog grote verschillen tussen wat bijvoorbeeld de gemeente Doetinchem aanbiedt en wat Montferland, Oude IJsselstreek, Doesburg en Bronckhorst doen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het is de bedoeling dat de workshop in de loop van volgend jaar een vervolg krijgt. De gemiddelde ziekteduur bij dementie ligt tussen de 6 en 8 jaar. Dementie behoort samen met angst en depressie tot de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen boven de 60 jaar. Het grootste deel van de mensen met dementie woont zelfstandig thuis.

De gemeenten krijgen de komende jaren te maken met een explosieve groei van het aantal mensen met dementie. Meer dan de helft van deze mensen zal alleenwonend zijn, zonder iemand om hem of haar te verzorgen. Daarnaast neemt de beroepsbevolking af, waardoor er minder mensen zijn die beroepsmatig voor iemand met dementie kunnen zorgen. Dementie is een ziekte die grote impact heeft op de naaste omgeving van de patiënt.

Mantelzorgers, zoals familieleden, vrienden en buren, vormen de ruggengraat in de zorg voor mensen met dementie. Bij elke dementiepatiënt zijn bijna vier mantelzorgers betrokken. Ondersteuning en begeleiding zijn daarom essentieel en de noodzaak daartoe zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Intussen is vastgesteld dat 78% van de mantelzorgers overbelast is (lichamelijk, psychisch, sociaal) of een groot risico op overbelasting en depressie loopt. Deze mantelzorgers hebben adequate en professionele begeleiding nodig. Gemeenten bieden momenteel onvoldoende (financiële) middelen om deze begeleiding te kunnen (laten) geven, zo blijkt uit de Dementieproofmeter.Ander nieuws