Header image

Zorgen over afbouw subsidie boerderijproject Lochem

LOCHEM - Afgelopen jaren hebben basisschoolleerlingen vanuit de gehele gemeente Lochem mee mogen doen met het project Boerderijatelier. Maar over de toekomst maakt de Lochemse PVDA zich zorgen. De zorg van de PvdA Lochem is of, na afbouw van de gemeentelijke subsidie, het project boerderijatelier wel blijft bestaan. Hierover heeft de partij vragen gesteld aan B&W.

Tijdens het project Boerderijatelier maken basisschoolkinderen gedurende vijf weken een dagdeel kennis met verschillende aspecten van een boerderij. Spelend en onderzoekend worden ze enthousiast over het leven op een boerderij. Tijdens dit project voelen kinderen zich even hulp boer en boerin. Naast de kinderen worden ook de ouders, ten minste één dagdeel, betrokken bij het Boerderijatelier.

Opgroeiende kinderen
De PvdA vindt het na eigen zeggen belangrijk dat opgroeiende kinderen kennis maken met de boerderij. Dat er een bewustzijn is, of ontstaat waar ons voedsel vandaan komt en met welke zorg dat gebeurt. Juist in een tijd dat kinderen nieuws horen over bijvoorbeeld ongezonde eieren. En juist in een gemeente als Lochem met veel agrarische bedrijven. Van kleine boerderijen tot aan grote multinationals.

Onzekere toekomst
De gemeente Lochem heeft betrokkenheid bij het project Boerderijatelier. De gemeente heeft vanaf 2012 subsidie gegeven. In 2016 en 2017 is subsidie alleen nog verstrekt aan scholen die de intentie hadden om na twee jaar zelf hiermee door te gaan. De zorg is op dit moment of het project boerderijatelier wel blijft bestaan.

Door: mediapartner LokaalGelderland

 Ander nieuws