Header image

Agem wenst U een groene Kerst !

DOETINCHEM - De Tweede Kamer biedt burgers en bedrijven zekerheid omtrent het terugverdienen van investeringen in zonnepanelen. Tot 2023 zal de zogenaamde salderingsregeling nog bestaan. De zelf opgewekte energie wordt in de praktijk aan het net geleverd.

Hierop wordt het eigen verbruik gesaldeerd met als voordeel voor de opwekker dat hij geen energiebelasting hoeft te betalen.

Daardoor kan de investering sneller worden terugverdiend. De huidige afspraken luiden dat saldering nog mogelijk is tot in 2020.

Een motie van de PVDA en Groen Links om de regeling te laten voortduren gedurende de looptijd van het Energieakkoord (tot 2023) kreeg een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Minister Kamp rondt een tussentijdse evaluatie af van het Energieakkoord. Dat zou nog dit jaar verschijnen. De Kamer wilde daar niet op wachten.Ander nieuws