Header image

Basisschool IJzevoorde trapt ‘Natuurlijk bewegen’ af

DOETINCHEM - Op donderdag 24 november trapt basisschool IJzevoorde haar nieuwe onderwijsconcept ‘Natuurlijk bewegen!’ om 15.30 uur officieel af. Wethouder van der Meijs onthult dan het nieuwe logo van de school. Daarvoor hebben spelers van voetbalclub De Graafschap de warming-up rond het thema ‘Natuurlijk bewegen!’ al samen met de basisschoolleerlingen vormgegeven. Na de aftrap kunnen geïnteresseerden tot 17.00 uur kraampjes op het tot markt omgebouwde schoolplein bezoeken die in verbinding staan met het nieuwe concept.

Een school met visie: Op Basisschool IJzevoorde is binnen het onderwijs een prominente plek ingeruimd voor bewegingsonderwijs en voor onderwijs in de open lucht onder het motto ‘Natuurlijk bewegen!’. Daarbij spelen drie zaken de hoofdrol: bewegen, buiten en samen. ‘Sport en bewegen is allereerst gewoon fijn om te doen’, zegt Bert Woolschot, directeur van Basisschool IJzevoorde. ‘Daarnaast levert het een belangrijke bijdrage aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Jongeren die voldoende sporten en bewegen groeien gezond op en voelen zich ook gezond en beter over zichzelf. Het is niet moeilijk te veronderstellen dat wie goed in zijn vel zit, beter kan functioneren en presteren.’

Naast goede prestaties levert Basisschool IJzevoorde graag een bijdrage aan het geluk van opgroeiende kinderen, getuige een citaat uit haar visie op onderwijs: ‘Je kunt tegenwoordig geen schoolgids openslaan of je leest dat de individuele ontwikkeling van elk kind centraal staat. Maar wat betekent individuele ontwikkeling nog als de samenhang tussen mensen geringer wordt en mensen eenzamer en meer ontevreden door het leven gaan? Op Basisschool IJzevoorde geloven we in de kracht van het samen. Juist als de saamhorigheid tussen kinderen groot is, kunnen zij zich het best ontwikkelen. En die ontwikkeling heeft dan betekenis, omdat de hele samenleving er van geniet en profiteert. Sport is bij uitstek een middel om samenwerking en talentontwikkeling hand in hand te laten plaatsvinden. Het biedt jongeren de gelegenheid om te ontdekken wie zij zijn en waar hun talenten en grenzen liggen, ook ten opzichte van anderen.’ De basisschool brengt, in samenwerking met de Gelderse Sportfederatie en de sportverenigingen van IJzevoorde, haar visie reeds in de praktijk. Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast.Ander nieuws