Header image

Doetinchemse aanpak CJG blijkt succesvol

DOETINCHEM-De manier waarop Doetinchem het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft opgepakt, is succesvol. De keuze om te werken vanuit de vindplaatsen en geen gebouw neer te zetten, maar te verbinden, te verbreden en te versterken, werkt. Landelijke bevindingen en signalen uit het veld tonen dit aan.

Het Doetinchemse CJG is een bouwwerk in de vorm van een verbonden CJG-keten. Alle partners die op de een of andere manier met jeugd te maken hebben, maken deel uit van het CJG. Ze voeren allemaal het gemeenschappelijke CJG-logo en hanteren een uniforme CJG-werkwijze.

Het CJG dat zijn wij allemaal, is de term die het beste past bij de werkwijze. Centraal staat dat er wordt gewerkt vanuit de vindplaatsen waar de ouders toch al komen. Voorbeelden zijn de kinderopvang, school en het consultatiebureau. Belangrijk hierbij is dat het kind centraal staat en dat niet de klant wordt doorverwezen, maar de vraag. Ouders kunnen op een makkelijke manier vragen stellen over opvoeden en opgroeien via de telefoon, website en inloopspreekuren.

Door te bouwen aan een efficiëntere samenwerking door de CJG-partners is er voor de ouders met kinderen in de leeftijd -9 maanden tot 12 jaar een wijkgerichte CJG-werkwijze ontstaan. Centraal binnen deze werkwijze is het werken met CJG-aanspreekpunten. Voor de leeftijdscategorie 12+ zijn afspraken gemaakt over verbindingen tussen verschillende leefdomeinen: onderwijs, werk/inkomen, wijk/omgeving/wonen en veiligheid/justitie. Omdat de ingeslagen weg succesvol is, gaat het CJG door met de gekozen werkwijze uitbreiden.Ander nieuws