Header image

Gemeente Doetinchem start met inwonerspanel

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem start in 2015 met een digitaal inwonerspanel ‘Doetinchem spreekt’. Doel van het panel is om inwoners actief te betrekken bij de dienstverlening, het beleid en projecten van de gemeente Doetinchem. Het inwonerspanel bestaat uit een representatieve steekproef uit de bevolking van Doetinchem. Dit panel wordt regelmatig aangevuld met nieuwe deelnemers. Het inwonerspanel kan ca. vier maal per jaar bevraagd worden over uiteenlopende onderwerpen met als doel de (klant)tevredenheid te meten, input voor beleid ophalen of bestaand beleid te toetsen. Elk onderzoek wordt gevolgd door een terugkoppeling van de resultaten en een antwoord op de vraag wat met deze resultaten wordt gedaan.

Het inwonerspanel is voor het college een waardevolle aanvulling op zowel de mogelijkheden voor onderzoek en burgerparticipatie in de gemeente. Bestuurlijk is er behoefte om burgerparticipatie te versterken en als overheid een nieuwe rol in de samenleving op te pakken.

Wethouder Kees Telder (burgerparticipatie): "Bewoners vinden het niet meer dan logisch dat ze betrokken worden bij datgene wat we als gemeente doen en bedenken. Als bestuur spelen we op die behoefte in door steeds te zoeken naar nieuwe methoden. Met het panel 'Doetinchem spreekt' bereiken we een grote representatieve groep inwoners, die over een breed palet aan onderwerpen hun input kunnen geven."

Doetinchem haakt met het inwonerspanel aan op de methodiek van buurgemeente Bronckhorst. Dat levert een financieel voordeel op door geringere ontwikkelkosten. Het maakt het ook makkelijker gezamenlijk onderzoek te doen en uitkomsten te vergelijken. Ook de gemeenten Berkelland en Oude IJsselstreek gaan het systeem inzetten.

In het eerste kwartaal van 2015 start de gemeente met de werving van deelnemers. Dit gebeurt via een aselecte steekproef uit het BRP (Basisregistratie personen, voorheen GBA) en door werving via de gemeentelijke communicatiekanalen waarbij inwoners zich kunnen aanmelden als deelnemer. De database met deelnemers wordt beheerd door onderzoeksbureau Moventem. Het bureau verplicht zich de privacy van de deelnemers te waarborgen en zorgt ervoor dat het panel representatief is voor de bevolking.Ander nieuws