Header image

In Stadsmuseum Doetinchem “Van podium tot piste”

DOETINCHEM - Op zaterdag 10 december is er een exlibris-ruildag voor verzamelaars, eveneens in het museum. Deze ruilbijeenkomst is gratis toegankelijk voor museumbezoekers.

Een exlibris is een naametiket, dat een meestal welgestelde eigenaar vroeger in zijn vaak kostbare boeken plakte. Later nam ook de “gewone burger” dit over en nog steeds is dit een mooie manier om te laten zien wie de eigenaar van het boek is. Deze etiketten vertellen bijna altijd in het klein iets over die eigenaar, bijvoorbeeld over zijn beroep of zijn levensovertuiging. Veelal zijn het minuscule kunstwerkjes, niet zelden grafische juweeltjes. Soms van bekende kunstenaars als Escher of Pieck.

Henk Weltje uit Doetinchem verzamelt al vier decennia deze kleine kunstwerkjes en heeft ongeveer vijftigduizend exemplaren. Al eerder toonde hij een deel van zijn verzameling in het Stadsmuseum. Toen was dat een algemene tentoonstelling. Deze keer heeft hij gekozen voor een thematische benadering. On der de titel “Van podium tot piste” heeft hij uit zijn rijke collectie ruim honderd boekmerken geselecteerd die in het teken staan van ‘publiek vermaak’ of ‘performances’.

Openingstijden : Dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur. Entree : € 3,00 inclusief een kopje koffie / thee in Het Borghuis. Jeugd tot 16 jaar, donateurs en Museumkaarthouders gratis toegang. Groepen op afspraak. Voor meer informatie mail naar info@stadsmuseum.nl of zie de website: www.stadsmuseumdoetinchem.nlAnder nieuws