Header image

Joosten keert niet terug als burgemeester van Doetinchem

DOETINCHEM - Niels Joosten heeft in overleg met de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, Clemens Cornielje, besloten om zijn functie als burgemeester van Doetinchem met ingang van 1 juli 2016 neer te leggen.

Joosten had enkele weken geleden een ‘time-out’ gekregen van de commissaris van de Koning in verband met privé omstandigheden. Gedurende de time-out is Joosten tot de conclusie gekomen dat hij niet zal terugkeren als burgemeester van Doetinchem

Onder privé omstandigheden wordt onder meer verstaan het niet kunnen verkopen van de woning in zijn vorige standplaats (gemeente Brummen) en de woonlasten in zijn huidige standplaats (gemeente Doetinchem) en de nieuwe privé omstandigheden. De heer Joosten is onlangs gescheiden. De heer Joosten zou, in tegenstelling tot eerdere berichten, tot 5 februari 2017 gebruik kunnen blijven maken van de vergoeding voor dubbele woonlasten. Hier ziet hij van af. Hij acht het niet waarschijnlijk dat hij zijn woning in Brummen voor die tijd zal verkopen.

Annemieke Traag is op 15 april 2016 reeds benoemd als waarnemend burgemeester. Zij zal tot de benoeming van een nieuwe kroonbenoemde burgemeester aanblijven als waarnemend burgemeester van de gemeente Doetinchem.

De Commissaris van de Koning treedt in deze aangelegenheid op als Rijksheer.Ander nieuws