Header image

Nieuw project voor jongeren: Kamers met Uitzicht.

DOETINCHEM - Lindenhout en Sité Woondiensten zijn aan de Leerinkstraat in Doetinchem gestart met een nieuw project voor jongeren: Kamers met Uitzicht.

Eind oktober hebben de eerste bewoners van het project Kamers met Uitzicht de sleutel van hun appartement aan de Leerinkstraat gekregen. Het gaat om kwetsbare jongeren die met begeleiding binnen een jaar worden klaargestoomd voor zelfstandig wonen.

In totaal zijn vier appartementen aan de Leerinkstraat beschikbaar voor dit project. In elke woning worden twee jongeren ondergebracht. In totaal biedt het project onderdak aan acht jongeren. De jongeren krijgen begeleiding van Lindenhout, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, of een andere hulpverleningsorganisatie. Om in aanmerking te komen voor het project moeten de jongeren een zinvolle dagbesteding hebben (onderwijs of werk).

Als de jongere het traject succesvol heeft doorlopen (zowel in de dagbesteding, als in de begeleiding, als in het wonen, dus geen huurachterstand oplopen en geen overlast bezorgen), dan krijgt de jongere met voorrang een woning van Sité aangeboden en kan daarmee uitstromen naar zelfstandig wonen.

Kamers met Uitzicht is een vervolg op het proefproject Kamers met Kansen, dat in februari 2009 van start ging. Speciaal voor dit project verbouwde Sité acht apparte¬menten aan de Leerinkstraat tot 24 kamers. Jongeren van 17 tot 23 jaar die tussen wal en schip dreigden te vallen, konden hier onderdak krijgen. De jongeren kregen begeleiding van diverse hulpverleningsinstellingen, waaronder Lindenhout.

In mei dit jaar besloten de betrokken partijen het project Kamers met Kansen niet in de bestaande opzet te vervolgen. Er waren geen financiële middelen meer om de toezicht-houders voor dit project te kunnen bekostigen en een aantal deelnemende hulpverlenings-instellingen toonden te weinig betrokkenheid bij dit project. Daarnaast was het de bedoeling dat short stay bewoners als begeleider zouden optreden voor kwetsbare jongeren. Dit bleek in de praktijk niet te werken. Sité en Lindenhout hebben daarop besloten het project over een andere boeg te gooien en samen verder te gaan.

Lindenhout is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp die actief is in Gelderland en Overijssel. Lindenhout biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun opvoeders bij wie het opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat. De hulp varieert van advies en praktische ondersteuning tot intensieve behandeling. Als het kan biedt Lindenhout de hulp thuis, of in de directe omgeving. De duur van de hulp varieert van tijdelijk tot langdurig. Jaarlijks maken ongeveer 3.000 kinderen, jongeren en opvoeders gebruik van deze hulp.Ander nieuws