Header image

Noaberschap in een modern jasje : Present Doetinchem

DOETINCHEM - De afgelopen weken hebben 82 vrijwilligers totaal 10 prachtige projecten voor Present gerealiseerd. Dit was goed voor 289 vrijwilligersuren. oftewel ruim 7 weken fulltime inzet door een vrijwilliger. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. D

e vrijwilligers werkzaamheden die zijn gedaan variëren dan ook in allerlei lagen van de bevolking. Zo werd er door het flexteam praktische hulp (kleine klusjes) geboden bij een alleenstaande Marokkaanse moeder na een huiselijk-geweld-situatie. Ofwel jonge werkzoekenden, met een Wajong-uitkering, zetten zich via HR Re-integratie in bij een alleenstaande oudere man in kwetsbare situatie qua netwerk en gezondheid. De verwaarloosde tuin werd bestraat, zodat meneer er weer goed door kan met zijn scootmobiel. En het pastorale team van de RK-kerk maakte een zwaar vervuilde woning schoon bij een verslaafde jongeman. Deze jongeman krijgt nu huishoudelijke hulp en zit in een afkicktraject, waardoor het hopelijk weer de goede kant met hem opgaat.

Voor Present is de inzet van de vrijwilligers het startpunt van elk project: kleine groepen mensen die zich eenmalig of incidenteel willen inzetten voor een ander, kunnen zich aanmelden. Present gaat vervolgens op zoek naar iemand die die hulp goed kan gebruiken. Daarvoor hebben we contacten met hulpverlenende instanties. Het gaat om het verlenen van praktische of sociale hulp.

Present levert hiermee een bijdrage aan een maatschappij waarin het steeds vanzelfsprekender wordt om naar elkaar om te zien. Daarom: Noaberschap in een modern jasje! Heeft uzelf belangstelling om met een groepje eenmalig iets praktisch voor een ander te doen? Meldt u zich dan aan via www.presentdoetinchem.nlAnder nieuws