Header image

Illegale kinderopvang Zelhem moet dicht

ZELHEM - De gemeente Bronckhorst sluit per 18 september de Buitenschoolse opvang (BSO) van Markant in Zelhem, Jan Ligthart op de locatie Achter de Hoven. Organisatie Markant heeft geen exploitatievergunning voor de BSO. Hierdoor is sprake van illegale vestiging. De gemeente kan daardoor de veiligheid van de kinderen niet garanderen. 

Normaal gesproken dient een kinderopvanglocatie vooraf een aanvraag voor exploitatie in. De gemeente laat de aanvraag vervolgens toetsen door de GGD. De GGD beoordeelt of de kinderopvang voldoet aan de eisen die voor een kinderopvanglocatie gelden, op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, groepsgrootte en pedagogisch klimaat. Met het inspectierapport van de GGD neemt de gemeente een besluit over de exploitatie van de BSO. 

Veiligheid
Omdat de gemeente geen aanvraag van Markant had ontvangen, is geen onderzoek gedaan. De gemeente kan de veiligheid van de kinderen niet garanderen en besluit daarom vanuit haar rol als toezichthouder om de locatie voor nu te sluiten. Vandaag kreeg de gemeente alsnog een aanvraag binnen van Markant. De reguliere procedure wordt nu in gang gezet. 

De gemeente is aangesteld als toezichthouder op de kinderopvang. Dit betekent dat zij zorgt voor behandeling en registratie van instellingen voor kinderopvang, de kwaliteit van de kinderopvang onderzoekt en waar nodig handhaaft op de kwaliteit van de kinderopvang.

Waar moet mijn kind heen?
Ouders kunnen als alternatief terecht bij andere kinderopvangorganisaties in Zelhem of Bronckhorst, of gebruik maken van andere locaties van Markant. Ouders zijn op donderdag uitgenodigd op de locatie Jan Ligthart om vragen te stellen.

Door: mediapartner LokaalGelderlandAnder nieuws