Header image

GHV luidt noodklok voor Groenlose Stadsgracht

GROENLO - De Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) luidt de noodklok voor de Groenlose stadsgracht. Dit omdat de zuurstofwaardes eigenlijk alleen maar slechter worden. Maatregelen zijn derhalve snel nodig. Daar er nauwelijks vers water aangevoerd wordt via de inlaat (Heuzelmansgoot) zakken de zuurstofwaardes zeer snel bij warme dagen.

De GHV gaat derhalve de zaken goed aanpakken. Allereerst zal er een visserijkundig onderzoek worden gehouden in de stadsgracht. Onlangs hebben deskundigen van Sportvisserij Nederland de gracht onderzocht. Men kwam al snel tot de conclusie dat er veel meer waterplanten en met name riet in moet komen.

Het visserijkundig onderzoek zal in februari 2012 gehouden gaan worden en hiervoor heeft men twee dagen nodig. Met netten zal dan de vis gevangen worden en zo krijgt men een goed beeld welke vis en welke jaargangen er in de gracht zwemmen. Voordat dit vissen met netten gaat gebeuren zal er gedregd moeten worden. Grote obstakels zoals fietsen, takken, bomen, verkeersborden en allerlei andere zaken zullen eruit gehaald moeten worden. Dit om de netten te beschermen.

Er zullen behoorlijke stukken aangeplant moeten worden om enig effect te krijgen. Als uit het visserijkundig onderzoek mocht blijken dat er vis gepoot moet worden zal de GHV dit ook doen. Sportvisserij Nederland zal hiervoor een advies geven. Tijdens het visserijkundig onderzoek zullen ook scholen worden uitgenodigd voor een visles. Sportvisserij Nederland zet hiervoor deskundigen in.

Het aanplanten gebeurd in nauw overleg met het Waterschap. Al deze grote investeringen bekostigd de GHV helemaal zelf. Onlangs heeft voorzitter Herman Oosterholt namens de GHV een vijf-jarig sponsorcontract gesloten met Groenlo Vestingstad Promotion (GVP).

Volgend voorjaar introduceert GVP het zogenaamde Vesting Kickbiken en daar vormt de stadsgracht in de Kloostertuin een onderdeel van. De leden van de GHV kunnen uiteraard in de Kloostertuin blijven vissen met een geldige visakte. De GHV is zeer content met deze win-win situatie. Tevens is de GHV bezig met plannen aan het ontwikkelen voor een tweede invaliden vissteiger. Deze wordt gesitueerd aan de Maliebaan tegenover de muziekkoepel. De GHV laat met al deze maatregelen zien dat ze als ‘beheerder’ van de stadsgracht niet alleen vissen in de stadsgracht maar ook waken over de biotoop en de gracht schoon houden door vrijwilligers in te zetten die wekelijks de gracht ontdoen van alle vuil.Ander nieuws