Header image

Goed bezochte inloopavond werkzaamheden N319 Groenlo Ruurlo

GROENLO - Ruim 70 mensen bezochten woensdag 11 januari bij de Duif de inloopavond over de geplande wegwerkzaamheden voor de N319 tussen Groenlo en Ruurlo. Tijdens de avond hebben 20 mensen zich gemeld om mee te gaan denken bij het bomenplan. 

 

Snelheid, bomen, doorsteekjes
De provincie heeft tijdens de inloopavond gevraagd aan de bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden langs het traject hoe zij aankijken tegen de knelpunten die door de provincie en beide gemeenten Berkelland en Oost-Gelre zijn gesignaleerd. Er is gesproken over de snelheid van auto's op de parallelweg, de verschillende doorsteekjes die er zijn tussen parallelweg en hoofdrijbaan, en de bomen langs de weg. 

 

Bomenplan 
Tijdens de bijeenkomst is gevraagd wie er mee wil denken over de invulling van het bomenplan dat nog opgesteld wordt. De provincie stelt dit op op basis van onder andere de verkeersveiligheid, vitaliteit van bomen, landschappelijke waarde, aanwezige flora en fauna en kosten. In het bomenplan wordt bepaald welke bomen gekapt gaan worden en waar, welke bomen herplant gaan worden. We maken dit plan samen met geinteresseerde aanwonenden, belangstellenden en belangenpartijen uit de direct omgeving.  

 

Besluit verbeteringen
Welke veranderingen en verbeteringen aan de N319 gaan gebeuren, is nog niet precies bekend. Op basis van de inventarisatie en inbreng van deskundigen, gemeenten en betrokkenen zoals politie en hulpdiensten en aanwonenden maakt het projectteam een plan van aanpak met een financiële raming. Dit wordt voorgelegd aan het bestuur van de provincie. (Gedeputeerde Staten) Deze weegt nut en noodzaak. Ook ten opzichte van de projectvoorstellen voor andere trajecten. 

 

Informatie en aanmelden voor werkgroep Bomenplan
Op de projectsite www.gelderland.nl/N319 staat alle actuele informatie. Wie nog mee wil denken over het bomenplan is welkom. Op de website staat een reactieformulier. Tot 23 januari kan men zich nog aanmelden. 

 

Wegonderhoud én meteen knelpunten aanpakken
De provincie Gelderland beheert 1200 km weg. Daarmee zijn we grootste provinciale wegbeheerder in Nederland. Het onderhoud van de wegen doen we in gedeelten. Dat noemen we trajectprogrammering. Hierdoor spreiden we de overlast voor weggebruikers én werken we effectief en kostenefficiënt. Een keer per negen jaar worden stukken weg (trajecten) aangepakt. Omdat er dan toch aan de weg gewerkt gaat worden, onderzoeken we vooraf samen met deskundigen, gemeenten en andere diensten zoals bv de politie en hulpdiensten of er knelpunten zijn. Deze bespreken we ook met omwonenden, bedrijven en organisaties en andere belanghebbenden langs het traject. Meestal tijdens een inloopavond. Iedereen kan op dat moment zijn mening kenbaar maken en inbreng hebben. Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt voor alle trajecten van dat jaar. Waar noodzakelijk én mogelijk lossen we knelpunten op en verbeteren we de weg. Centraal hierbij staan verkeersveiligheid én een goede regionale doorstroming voor automobilisten, goederenverkeer en openbaar vervoer. Veilig en snel van deur tot deur is het uitgangspunt. Het bestuur van de provincie beslist uiteindelijk of en hoe het plan wordt uitgevoerd. Daarbij worden de projectplannen van alle trajecten van dat jaar afgewogen tegen elkaar en wordt gekeken of alles past binnen het jaarlijkse budget. Daarna zijn er vaak nog wettelijke procedures te volgen. Het uiteindelijke plan kan dus afwijken van wat tijdens de inloopavond en verdere inspraakrondes wordt besproken. 

 Ander nieuws