Header image

Kunstgras vormt geen probleem voor gezondheid

ACHTERHOEK -  De resultaten van een door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) uitgevoerd onderzoek naar de risico's voor de gezondheid van het sporten op kunstgrasvelden geven een positief beeld.

Wanneer er gesport wordt op de met rubbergranulaat gevulde kunstgrasvelden is de negatieve invloed op de gezondheid van de sporters praktisch te verwaarlozen, zo concluderen de onderzoekers van het RIVM. In Oost Gelre betreft het vooral voetbalvelden.

De commotie over het kunstgras ontstond naar aanleiding van een televisie-uitzending van Zembla in oktober, met de titel 'Gevaarlijk spel'. Deze uitzending bracht grote maatschappelijke bezorgdheid teweeg. Diverse voetbalverenigingen in den lande besloten hun kunstgrasvelden niet meer in te zetten voor trainingen en wedstrijden. Daarnaast namen diverse clubs, voor het merendeel clubs die niet over kunstgras beschikken, het besluit om te weigeren om hun teams op kunstgras te laten spelen.

Honderd velden onderzocht
Maar na het door het in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerde onderzoek wordt het sporten op kunstgras als veilig aangemerkt. Met andere woorden, voetballen op rubberkorrels kan gewoon. In het onderzoeksrapport staat dat chemische analyses van het RIVM geen enkele aanleiding geven voor paniek.

Op de website van het RIVM staat een officiële mededeling waaruit valt af te leiden dat sporten op rubbergranulaat veilig is. "In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt omdat de stoffen min of meer in het granulaat zijn 'opgesloten'. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar", aldus de gezondheidsexperts van het RIVM, die in totaal honderd kunstgrasvelden met korrels van versnipperde autobanden onderzochten.

Laboratoriumproeven
Bij het onderzoeken van de velden zijn drie soorten laboratoriumproeven uitgevoerd om te zien welke stoffen uit de korrels vrijkomen als er op het veld werd gesport en waarmee de sporter in aanraking komt. Met deze zogeheten migratiestudies is uitgezocht in welke mate stoffen door de huid in het lichaam kunnen terechtkomen, danwel via het spijsverteringskanaal of via de longen. Vervolgens is berekend in hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid.

Verder is alle informatie in de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in rubbergranulaat, de eigenschappen en de effecten daarvan voor de gezondheid. Gesteld wordt dat geen signalen zijn, die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Met betrekking tot het milieu heeft het onderzoek wel bevestigd dat conform eerdere inzichten het rubbergranulaat metalen bevat, die in de omgeving terecht kunnen komen. Er blijkt vooral zink uit het rubbergranulaat vrij te komen. Dit metaal is niet schadelijk voor de mens, maar kan wel gevolgen hebben voor organismen in de bodem en het oppervlaktewater.

 

Reactie Rob Spikker - voorzitter v.v. Rietmolen:
Ander nieuws