Header image

Meekenesch duurzaam verwarmd door EnergieK

LICHTENVOORDE - Het project heeft enige tijd nodig gehad, er is hard gewerkt. Uiteindelijk kon het Meekenesch toch nog eind 2016 over op verwarming door EnergieK b.v. Duurzame energie, want EnergieK maakt gebruik van de restwarmte van de BIR. BIR is een samenwerking van GMB en Waterstromen en zet afval om in duurzame warmte en elektriciteit. Door BIR wordt biogas geproduceerd. Dat gas wordt vervolgens in een kleine elektriciteitscentrale gebruikt voor de opwekking van groene stroom. De generatoren, die zorgen voor de opwekking van stroom, moeten worden gekoeld. Die koeling veroorzaakt een extra energiestroom in de vorm van proceswater met een temperatuur van 80 graden Celsius. Deze energiestroom is restwarmte en werd tot voor kort de lucht ingeblazen. Een win-winsituatie dus, waarbij het zwembad Meekenesch de restwarmte gebruikt die door EnergieK wordt geleverd en BIR BV die energie niet hoeft te vernietigen. De restwarmte komt via een leiding bijna recht vanaf de BIR naar het zwembad.

Is het wel hygiënisch, hoe zit dat met bacteriën en hoe werkt dat dan?

Dat zijn vragen die we horen en die we graag beantwoorden. Het warme water van de BIR komt op geen enkele manier in aanraking met het water dat in het zwembad zit of wat uit de douches komt.

Het warme water wordt aangevoerd door de warmwaterleiding naar een pomphuis bij het zwembad. Het pomphuis voert de warmte naar een warmtewisselaar in de verwarmingsinstallatie van het zwembad. Het systeem voor warmte zijn gesloten en beveiligde systemen. Het systeem is volledig gescheiden van de bad en douchewatersystemen van het zwembad. Er gebeurt dus niets met het zwem- en douchewater. Het zwem- en douchewater heeft dezelfde goede kwaliteit als daarvoor en wordt natuurlijk, zoals we dat altijd al doen, volgens de voorschriften getest.

Het Meekenesch is de eerste aansluiting van de stadsverwarming in deze vorm. In een volgende fase is het de bedoeling dat het gemeentehuis en Antoniushove gaan volgen.

Naast het feit dat we het belangrijk vinden dat we gebruik maken van duurzame energie, is het ook de bedoeling dat dit zorgt voor een lagere energierekening voor het Meekenesch. Het zorgt ervoor dat we het zwembad goed kunnen blijven exploiteren en dat we de tarieven nu al voor het vierde jaar op rij niet hoeven te verhogen.Ander nieuws