Header image

Vervolg op experiment met Google Glass van start

WINTERSWIJK - Begin dit jaar is het gebruik van Google Glass getest in de thuiszorg. Tijdens het bijzondere experiment consulteerde de thuiszorgverpleegkundige van Careaz bij de patiënt thuis, de afdeling Wondzorg van het SKB ziekenhuis. Wondzorgcoördinator Wendy Roelofsen keek via haar beeldscherm mee en zag via Google Glass hetzelfde wat thuiszorgverpleegkundige Ellen Wolterink ook zag. Een unieke, innovatieve ontwikkeling waarbij op afstand adequate zorg wordt verleend. Na het geslaagde experiment in januari kreeg dit innovatieproject dinsdag 9 september zijn vervolg.

Wendy is enthousiast over het gebruik van de Google Glass. "Je kijkt op afstand mee, je ziet wat de thuiszorgverpleegkundige doet, je ziet de patiënt in zijn eigen omgeving en je kunt aan zowel de verpleegkundige als de patiënt vragen stellen. Verder zie je de handelingen die de verpleegkundige uitvoert en je kunt indien nodig aanwijzingen geven. Beide partijen leren van elkaar". Ellen vult aan: "Een ander voordeel van het gebruik van een Google Glass is dat ik mijn handen vrij heb. Ik hoef geen iPad of computer te bedienen, maar kan al pratend en aanwijzend uitleg geven en vragen stellen over de wond en de behandeling ervan". Wendy: "Door het gebruik van de Google Glass kunnen we patiënten thuis dezelfde zorg bieden als in het ziekenhuis. Voor die categorie patiënten voor wie het belastend is een of meerdere keren per week naar het ziekenhuis te komen, biedt deze manier van zorg veel gemak".

De komende maanden gaan het ziekenhuis en Careaz de Google Glass inzetten bij wondzorgconsulten. Onderzocht wordt welk effect het gebruik heeft op het aantal ziekenhuisbezoeken, de patiënttevredenheid, de kwaliteit van de zorg en de kennisoverdracht tussen de professionals.

Hoe werkt een consult met Google Glass nu eigenlijk? Wendy maakt op het afgesproken tijdstip via haar computer contact met Ellen die bij de patiënt thuis is. Een live beeld- en geluidsverbinding is het gevolg. Wendy, Ellen en de patiënt kunnen vervolgens met elkaar communiceren. Op youtube staat een helder filmpje over het gebruik van de Google Glass.

MVI_4452b klein

Ander nieuws