Header image

Opening expositie Vluchtelingen toen en nu in Aaltense Musea

AALTEN- Met het weghalen van een slagboom werd vrijdagmiddag 4 maart in de Kamer van de Vrijheid in de Aaltense Musea de expositie: Vluchtelingen toen en nu geopend. Er waren ruim zestig belangstellenden aanwezig bij deze opening. De expositie is samengesteld door Wim Westerveld, beeldend kunstenaar uit Aalten. Deze bestaat uit verschillende onderdelen, o.a. werk van deze kunstenaar, waarin hij aandacht vraagt voor de vluchtelingenproblematiek, delen van de expositie Grensgevallen 1933 - 1940, de reizende expositie Leven in Veiligheid van Vluchtelingenwerk Nederland en portretten van Betha Mathilde Lewy door een klas van de basisschool in Dortmund. Kortom een veelzijdige expositie. Gerda Brethouwer, directeur van de Aaltense Musea, vertelde in haar openingswoord dat we nog maar weinig verder zijn als het gaat om vrijheid en vrede. Ook nu worden er mensen vervolgd en moeten mensen een veilig onderkomen zoeken. Hoewel er sprake is van een vrij grensverkeer wordt er meer dan ooit gediscussieerd over het toelaten of sluiten van de grenzen. Partijen zijn verdeeld en de agressie over de betekenis en of inbreuk van al die vluchtelingen voor de lokale gemeenschap is groot. De vergelijking met de vluchtelingenstroom in de jaren dertig is, hoewel in een totaal andere betekenis achteraf, dringt zich op.

Kortom deze expositie is actueler dan ooit. Daarom heeft kunstenaar Wim Westerveld een expositie ingericht waarin aandacht wordt gevraagd voor de huidige vluchtelingenproblematiek. Wim Westerveld: "ik hoop dat mijn kunstobjecten de mensen aan het denken zullen zetten, dat mensen bij zichzelf te rade gaan. We zijn in vrijheid en in een rijk land geboren. De ruis van de Kristallnacht is weer te horen". Wim maakt objecten van metaal en noemt zijn werk : 'Emotioneel Metaal'. Hij wil met zijn objecten emotie oproepen, om een verhaal te vertellen. Dat kan over liefde gaan, maar ook haat, angst, blijheid en woede zijn emoties. Naast de kunstobjecten van Wim Westerveld zijn in de Kamer van de Vrijheid ook portretten met verhalen van vluchtelingen te zien en tekeningen van scholieren uit Dortmund. Deze kinderen waren vorig jaar te gast bij het plaatsen van de eerste Stolpersteine in Aalten. De Duitse kinderen hebben toen hun indrukken verwerkt in tekeningen. Een aantal worden geëxposeerd in het museum. Bij deze expositie was Khaled aanwezig, een politiek vluchteling uit Syrië, van beroep arts. Hij vertelde heel blij te zijn met de opvang in het Asiel Zoekers Centrum (AZC). Hij verblijft al enkele maanden in Barlo en is bezig om zich de Nederlandse taal eigen te maken. Khaled viel de eer te beurt om samen met Monique Teunissen, coördinator van het AZC, de expositie te openen. Een slagboom stelde de grens voor. Er moet sprake blijven van open grenzen, daarom werd de slagboom omhoog geduwd. Na de opening was de expositie voor iedereen vrij toegankelijk. De expositie: Vluchtelingen toen en nu - grensgevallen 2016 is tot en met 28 augustus te zien aan Markt 12 in Aalten.

 

Tekst en foto's: Leo van der Linde.      

 Ander nieuws