Header image

Voorbereidend werk voor rontonde Roelvinkstraat Aalten

AALTEN - De provincie Gelderland start op maandag 30 januari met voorbereidende werkzaamheden voor de rotonde Roelvinkstraat (N318) in de gemeente Aalten. Volgens planning start de bouw van de rotonde in het voorjaar. Voor die tijd moet echter nog een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voor de aanleg van de rotonde moeten bomen gekapt worden. Dit werk moet in verband met het broedseizoen voor 15 maart klaar zijn. Ook de waterleiding wordt voor 1 april verlegd. Er wordt weinig verkeershinder verwacht. Het werk wordt voor het grootste deel in de berm uitgevoerd. Er wordt wel een snelheidbeperking ingesteld en de weg wordt zo nodig versmald.Ander nieuws