Header image

Wethouder Aalten draagt tijdelijk portefeuilles over

AALTEN - Wethouder Luiten heeft zojuist een verklaring verzonden aan de gemeenteraad van Aalten. 

" Naar aanleiding van het ingestelde onderzoek van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft wethouter Luiten besloten om vanaf heden zijn portefeuilles tijdelijk over te dragen.

Ik wil alle ruimte geven voor een zo volledig mogelijk onderzoek. De waarde die ik hecht aan een goed openbaar bestuur brengt mij ertoe deze stap te zetten.

Het resultaat van het onderzoek zie ik met vertrouwen tegemoet.

Aalten, 21 maart 2016  

D.W. Luiten"

 Ander nieuws