Header image

Achterhoekse ondernemers over toeristenseizoen

ACHTERHOEK - Op 30 juni beginnen de zomer-schoolvakanties. Zuid-Nederland is als eerste regio aan de beurt. De periode waar veel toeristische ondernemers het vooral van moeten hebben is dus bijna aangebroken. Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme heeft daarom geïnventariseerd wat Achterhoekse toeristisch ondernemers verwachten van het zomerseizoen, welke resultaten zij tot dusver in 2012 hebben behaald en of zij in deze tijd van economische recessie wijzigingen in hun marketingbeleid hebben doorgevoerd.

Erwin Akkerman, woordvoerder van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme geeft naar aanleiding van dit onderzoek aan: “Hoewel het merendeel van de Achterhoekse ondernemers merkt dat er meer energie geleverd moet worden om de omzet en het aantal reserveringen op peil te houden, zijn zij toch neutraal tot tevreden over de stand van zaken. De meeste ondernemers hebben hun marketingbeleid op de merkbare trends aangepast waardoor de resultaten tot nu toe ongeveer gelijk zijn aan die van 2011. Dat het fietsen in de regio voor veel toeristische bedrijven speerpunt is, is door dit onderzoek nog eens bevestigd.”

Zowel voor de maand juli als voor augustus zijn de ondernemers gematigd positief over het aantal reserveringen, het grootste gedeelte van de ondernemers heeft al verschillende reserveringen maar nog volop ruimte of voldoende reserveringen maar nog ruimte. Het merendeel van de Achterhoekse ondernemers geeft aan in het voorseizoen van 2012 ongeveer dezelfde resultaten te hebben behaald als in het voorseizoen van 2011, zowel in financieel opzicht als in aantallen gasten. Het grootste gedeelte van de ondernemers is dan ook tevreden of neutraal over de start van het toeristisch jaar 2012.

De ondernemers merken op dat er verschillende trends te ontdekken zijn in het boekingsgedrag van gasten. Zo geeft 61% van de respondenten aan dat de boekingen (nog) later op gang komen dan in 2011. Ook wordt er opgemerkt dat er steeds meer last-minute reserveringen gemaakt worden, dat de consument steeds meer gericht is op voordeel of aanbiedingen en dat de consument zich bovendien sterk laat leiden door weersverwachtingen.

Het grootste gedeelte van de Achterhoekse ondernemers hanteert voor 2012 hetzelfde marketingbeleid (39%) en hetzelfde marketingbudget (43%) als in 2011. Een aanzienlijk deel van de respondenten (32%) heeft het marketingbudget echter verhoogd met 1 tot 10%. Van de respondenten die aanpassingen in het beleid hebben gedaan heeft het grootste gedeelte de marketingactiviteiten verhoogd, voornamelijk door meer advertenties te plaatsen in zowel offline als online media.

Onlangs is de Achterhoek door het Landelijk Fietsplatform uitgeroepen tot beste fietsgebied van Nederland. Het grootste gedeelte van de ondernemers speelt hier bewust op in met de bedrijfsvoering. Zo heeft bijna de helft van de respondenten speciale voorzieningen voor fietsers getroffen zoals een overdekte fietsenstalling, reparatieservice of fietsverhuur. Ongeveer een kwart biedt speciale fietsarrangementen aan en 30% presenteert zijn bedrijf zelfs expliciet als accommodatie voor fietsers.Ander nieuws