Header image

AGEM klaar voor levering energie aan Achterhoekse gemeenten

ACHTERHOEK - Zeven gemeenten in de Achterhoek, te weten Montferland, Doetinchem, Oost Gelre, Bronckhorst, Aalten, Winterswijk en Oude IJsselstreek, krijgen vanaf de jaarwisseling energie geleverd via AGEM Gemeentelijke Energie BV. In totaal gaat het om circa 5000 aansluitingen, variërend van gebouwen, sportaccommodaties en lantaarnpalen tot pompen en gemalen. De jaarlijkse afname van groene stroom en gas bedraagt respectievelijk 24miljoen kWh en 1,2 miljoen m3. Woensdag 22 november bevestigden betrokken partijen de samenwerking door het ondertekenen van de overeenkomsten. 

 

Gas ism Greenchoice
Voor de levering van gas heeft AGEM na een openbare aanbesteding gekozen voor Greenchoice. Naast het meest gunstige zakelijk en logistiek aanbod, sluit de visie van Greenchoice naadloos aan bij de opdracht en visie van AGEM. Met Greenchoice maakt AGEM een grote stap op weg naar een energieneutrale Achterhoek in 2030.   

 

Unieke levering van groene stroom
Voor de inkoop van groene stroom is een innovatieve samenwerking aangegaan met Energy eXchange Enablers (EXE), waarmee de Achterhoek vooroploopt in Nederland. EXE stelt AGEM in staat zelfstandig en op een transparante wijze de benodigde energie te kopen en indien nodig te verkopen. Zoals elke burger zijn eigen verbruik 1:1 koppelt aan de zonnepanelen op zijn dak, kunnen de gemeentes hiermee de verbinding leggen tussen hun eigen verbruik en duurzame lokale bronnen.

 

EXE gelooft in een toekomst waarin de energievoorziening voor een belangrijk deel gebaseerd is op decentraal opwekken en decentraal gebruiken. EXE wil als onafhankelijke administrateur de toetreding tot de markt van energiehandel gemakkelijker maken, waardoor zulke decentrale initiatieven meer kans van slagen krijgen.

 

Achterhoekse energie
Eind 2013 richtten de acht gemeenten in de Achterhoek AGEM op met als doel de energietransitie in de regio vorm te geven. AGEM richt sindsdien haar pijlen op de thema's besparen (via het verduurSaam energieloket), opwekken (collectieve zonne-energieprojecten) en levering van Achterhoekse energie. Sinds de oprichting zijn er zeven projecten die energie opwekken gerealiseerd, samen met lokale energiecoöperaties. En er zijn vele tientallen nieuwe projecten in studie of ontwikkeling. Vooral het opwekken van groene stroom door particulieren en bedrijven heeft een grote vlucht genomen. Maar ook de opwekking met wind, waterkracht en biomassa neemt aan belangstelling toe. In een verantwoorde mix worden deze natuurlijke bronnen ingezet, met als doel in 2030 net zoveel energie duurzaam op te wekken als dat we in de Achterhoek gebruiken.

 

Gemeenten stellen voorbeeld
De afname van energie via AGEM door de gemeenten is vanaf de start van de transitie een van de doelen geweest. Nu de lopende contracten met andere leveranciers per 1 januari 2018 aflopen, is de weg vrij om de levering via AGEM te organiseren. Naast de gunstige effecten van een energielevering via AGEM, geven de gemeenten een positief en stimulerend signaal af aan de bewoners in de Achterhoek. Door als 'Achterhoekse beweging' gezamenlijk te werken aan een energieneutrale regio, laten we zien ook zelf verantwoordelijk te zijn voor de energietransitie in de Achterhoek en niet aan de kant blijven staan kijken.Foto: Ondertekening EXE_Greenchoice_AGEM

Achterste rij staand vlnr:

-Walter Gerritsen, wethouder Montferland

-Frans Langeveld, wethouder Doetinchem

-Rik Gommers, wethouder Winterswijk

-Evert den Boer, CEO Greenchoice

Zittend vlnr:

-Robert van der Hidde, EXE

-Guus Ydema, directeur AGEM

 Ander nieuws