Header image

Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop

GELDERLAND - De provincie Gelderland opent naar verwachting zeer binnenkort een subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken in combinatie met het installeren van zonnepanelen.

De precieze voorschriften voor de subsidieregeling zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat de volgende hoofdlijnen van kracht worden: Agrarische bedrijf met minimaal 70 NGE , Minimaal 15 kWp aan zonnepanelen installeren (komt overeen met ongeveer 100 vierkante meter zonnepanelen), Minimaal dubbele oppervlakte aan panelen in de vorm van asbest vervangen, dus minimaal 200 vierkante meter, Maximaal dertig procent subsidie op aanschaf, montage en installatie. Het subsidiebedrag bedraagt €0,35 per Wp, met een maximum van €20.000. Het is wel toegestaan meer zonnepalen te investeren, maar daar wordt dan geen subsidie voor verstrekt. Het asbest verwijderen en de zonnepanelen installeren moet op hetzelfde erf gebeuren. Het is dus toegestaan om het asbest van dak 1 te verwijderen en de zonnepanelen op dak 2 (op hetzelfde erf) te installeren.

De subsidie kan worden aangevraagd via een aanvraagformulier dat kort na een besluit van Gedeputeerde Staten (verwacht op 26 juni) beschikbaar is. Bij de aanvraag voor deze subsidieregeling moet de aanvrager onder andere een sloopvergunning of sloopmelding voor het te verwijderen asbestdak én een offerte voor de zonnepanelen overleggen. Men moet er rekening mee houden dat dit tijd vergt. De verwachting is dat er veel belangstelling is voor de subsidieregeling. Plattelandshuis kan aanvragers behulpzaam zijn bij de aanvraagprocedure. Indien gewenst kunnen wij aanvragers ook in contact brengen met potentiële afnemers van de zonneenergie (bijvoorbeeld via AGEM i.o.). Meer informatie: Jaap Jongeneel (Plattelandshuis), telefoon 0314 – 625 000.Ander nieuws